Bacaan Doa Ziarah Kubur Lengkap Latin Serta Artinya

Assalaamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Pada sore hari ini, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apa pun. Kali ini kita akan membicarakan tentang adab yang penting dalam melakukan ziarah ke kuburan atau makam. Kuburan merupakan tempat dimana dikuburkannya jenazah. Di berbagai tempat bisa dengan mudah menjumpai yang namanya makam atau pekuburan. Baik itu di perkotaan atau di pelosok pedesaan. Bahkan di setiap desa pun biasanya terdapat kuburan atau makam. Bila mana kita bepergian pun sering kita jumpai yang namanya kuburan. Jadi, tempat tersebut sudah bukan hal yang asing lagi bagi kita semua.

Setiap muslim tentunya juga pernah pergi ke kuburan. Bagi laki-laki khususnya, ketika ada orang yang meninggal maka mereka pun ikut mengantarkan jenazah sampai di pekuburan. Meskipun tidak semua orang melakukannya. Namun, hal seperti ini banyak yang melakukannya. Khusus bagi wanita, memang mengantarkan jenazah dan menguburkannya ini tidaklah diperintahkan. Terkecuali memang sudah tidak adanya kaum laki-laki. Di lain waktu, ada pula momen dimana seseorang baik laki-laki atau wanita pergi mengunjungi makam atau kuburan. Waktu tersebut yakni ketika berziarah ke kuburan. Biasanya makam yang diziarahi ini adalah keluarga dekatnya. Meskipun tidak mesti demikian. Nah, di dalam melakukan ziarah ke makam atau kuburan ini perlu memperhatikan adab-adabnya. Salah satunya yakni membaca doa ziarah kubur yang lafaznya ada beberapa macam seperti di bawah ini.
Yang pertama :

Bacaan Doa Ziarah Kubur Latin Serta Artinya

Latinnya :
ASSALAMU ‘ALAIKUM AHLAD DIYAARI MINAL MU’MINIINA WAL MUSLIMIINA, WA INNAA INSYAA ALLAAHU BIKUM LA LAAHIQUUNA, AS ALULLAAHA LANAA WA LAKUMUL ‘AAFIYAH.
Artinya :
“Semoga keselamatan tercurah kepada kalian, wahai penghuni kubur, dari (golongan) orang-orang beriman dan orang-orang Islam. Dan kami insya Allah akan menyusul kalian, aku meminta keselamatan kepada Allah untuk kami dan kalian” .

Yang kedua :

Bacaan Doa Ziarah Kubur Pendek

Latinnya :
ASSALAAMU ‘ALAIKUM DAARA QAUMIN MU’MINIINA, WA INNAA INSYAA ALLAAHU BIKUM LAA HIQUUN.
Artinya :
“Semoga keselamatan atas kamu sekalian wahai penghuni perkampungan orang-orang mukmin dan insya Allah kami pun akan menyusul kalian”.

Yang ketiga :

Bacaan Doa Ziarah Kubur Lengkap Artinya

Latinnya :
ASSALAMU ‘ALAIKUM AHLAD DIYAARI MINAL MU’MINIINA WAL MUSLIMIINA, WA INNAA INSYAA ALLAAHU LA LAAHIQUUNA, AS ALULLAAHA LANAA WA LAKUMUL ‘AAFIYAH.
Artinya :
“Semoga keselamatan atas penghuni kubur ini dari orang-orang beriman dan orang-orang Islam. Dan kami insya Allah akan menyusul, aku memohon keselamatan kepada Allah untuk kami dan untuk kalian”.

Yang keempat :

Doa Ziarah Kubur

Latinnya :
ASSALAMU ‘ALAA AHLID DIYAARI MINAL MU’MINIINA WAL MUSLIMIINA, WA INNAA INSYAA ALLAAHU LA LAAHIQUUNA, AS ALULLAAHA LANAA WA LAKUMUL ‘AAFIYAH.
Artinya :
“Semoga keselamatan atas penghuni kubur ini dari orang-orang beriman dan orang-orang Islam. Dan kami insya Allah akan menyusul, aku memohon keselamatan kepada Allah untuk kami dan untuk kalian”.

Sering pula bacaan tersebut dinamakan salam untuk penghuni kubur. Kita bisa memilih salah satu dari doa di atas. Bila mungkin belum hafal maka tinggal dibaca berkali kali saja. Dalam waktu tidak lama insya Allah akan bisa hafal dengan sendirinya. Bila sudah hafal maka tinggal diamalkan atau dipraktekkan. Akan sangat baik bila kita membaca doa tersebut saat berziarah kubur. Maka perlu ada usaha sungguh-sungguh untuk bisa hafal doa tersebut.

Tatkala kita melakukan ziarah ke kuburan atau makam maka kita akan menjadi ingat yang namanya kematian. Begitu sibuknya manusia dengan pelbagai macam urusan terkadang menjadikan ia lupa bahwasannya akan ada kematian. Bila seseorang lupa akan kematian maka sangat mungkin kehidupannya bisa jauh dari kebaikan. Orang tersebut bisa lupa akan kehidupan akhirat. Suatu kehidupan yang kekal selama-lamanya. Apa jadinya bila orang sudah melupakan akhirat? Tentu hidupnya tidak akan dekat dengan kebaikan. Ia akan jauh dari kebahagiaan. Sangat mungkin dalam hidupnya malah hanya mencari kesenangan dunia saja. Pokoknya hidup untuk bersenang-senang dan menikmati dunia saja. Padahal, Allah subhanahu telah berfirman di dalam surat Al-An’am ayat 32 yang artinya: “Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu, sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?”

Dari ayat tersebut sudah sangat jelas. Bahwasannya hidup di dunia merupakan permainan dan senda gurau saja. Sedangkan untuk kehidupan akhirat nanti itulah yang kekal selama-lamanya. Untuk itu sangatlah penting untuk setiap muslim mengingati kehidupan akhirat nanti. Nah, menjadi suatu masalah yang penting untuk dibicarakan tentang ingat kematian ini. Dengan demikian, kita mesti mencari cara bagaimana kita mudah untuk ingat akan mati. Salah satu cara agar kita mudah ingat akan mati yakni dengan melakukan kegiatan berziarah ke kuburan atau makam. Cara tersebut sangat efektif untuk menjadikan orang ingat akan mati. Tatkala orang berziarah kubur, maka ia akan melihat banyak kuburan orang yang telah meninggal dunia. Di sana sini yang ditemui hanyalah makam orang yang telah meninggal dunia. Sebagian ada kuburan orang-orang yang telah dikenalnya dahulu. Sebagian tidak dikenalnya. Intinya, dengan melihat kuburan itu maka kita diingatkan akan kematian. Inilah pentingnya berziarah kubur. Sampai di sini dahulu sobat. Semoga bermanfaat untuk para sobat ngaji semuanya. Wassalaamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Doa Untuk Orang Tua DiLengkapi Latin dan Artinya

Assalaamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Bagaimana kabar sahabat semua hari ini? Semua pada baik-baik saja kan? Alhamdulillah kalau begitu. Kebaikan memang menjadi harapan kita selalu. Pada momen yang bagus ini kami mencoba mengulas tentang orang tua. Tidak ada satu pun diantara kita yang terlahir di dunia ini tanpa melalui rahim ibu. Ia bersama ayah merupakan sosok yang berjasa besar. Kalau disebut orang tua maka yang dimaksud ialah ayah dan ibu. Hanya saja mengenai sebutan atau panggilan ini bisa berbeda-beda antar satu daerah dengan daerah lainnya. Tetapi maksud dan tujuannya tetaplah sama saja.

Ketika seseorang memanggil orang tentu tidak langsung ke namanya. Tetapi melalui kata panggilan yang sopan. Misalnya untuk memanggil ayah dengan kata ayahanda, bapak, abi, dan papa. Lalu untuk memanggil sang ibu dengan kata ibunda, bunda, ummi, dan mama. Sebagai seorang anak yang shaleh kita senantiasa diperintahkan Allah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Perintah tersebut tercantum di beberapa ayat Al-Quran. Diantara ayat Al-Quran itu adalah

 1. Surat Al-Isra ayat 23-24.
  Artinya :
  (23). dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia.
  (24). dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil”.
 2. Surat Al-Ankabut ayat 8.
  Artinya :
  (8). dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu- bapaknya. dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu. Maka janganlah kamu mengikuti keduanya. hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
 3. Surat Luqman ayat 14-15.
  Artinya :
  (14). dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.
  (15). dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu. Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu. Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
 4. Surat An-Nisa ayat 36.
  Artinya :
  (36). sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.

Lafadz doa untuk orang tua

Banyak sekali bentuk berbakti kepada orang tua itu. Diantara bentuk berbakti kepada orang tua ialah mentaati segala perintahnya terkecuali perintah untuk bermaksiat, mendengarkan nasihatnya, memenuhi kebutuhannya, menjaga nama baiknya, menyambung silaturahmi dengan keluarga, dan mendoakannya. Nah, mengenai bacaan doa untuk orang tua itu yakni :

Doa Untuk Orang Tua Lengkap Latin dan Artinya

Latinnya :
RABBIGHFIRLII WALI WAALIDAYYA WARHAM HUMMA KAMAA RABBAYAANII SHAGHIIRAA.
Artinya:
” Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku (Ibu dan Bapakku), sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku diwaktu kecil “.

atau doa yang kedua :

Contoh Doa Untuk Orang Tua

Latinnya :
ALLAAHUMMAGHFIRLII WALI WAALIDAYYA WARHAM HUMMA KAMAA RABBAYAANII SHAGHIIRAA.
Artinya:
” Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku (Ibu dan Bapakku), sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku diwaktu kecil “.

atau baca doa yang ketiga :

Doa Untuk Orang Tua

Latinnya :
RABBIRHAM HUMAA KAMAA RABBA YAANII SHAGIIRAA.
Artinya:
” Wahai, Tuhanku ! Sayangillah keduanya sebagaimana mereka berdua telah menyayangiku pada waktu aku kecil “.

atau membaca doa yang keempat :

Doa Untuk Orang Tua

Latinnya :
RABBANAGHFIRLII WALI WAALIDAYYA WALIL MU’MINIINA YAUMA YAQUUMUL HISAAB.
Artinya:
” Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mu’min pada hari terjadinya hisab (hari kiamat) “.

atau doa yang kelima :

Doa Untuk Orang Tua

Latinnya :
RABBANAGHFIRLANA WALI WAALIDAINAA WARHAM HUMAA KAMAA RABBAYAANAA SHIGHAARAA.
Artinya:
“Ya Allah, ampunilah kami dan kedua orang tua kami, serta berilah rahmat kepada keduanya, sebagaimana mereka mendidik kami di waktu kecil”.

atau doa yang keenam :

Doa Untuk Orang Tua

Latinnya :
ALLAHUMMAGHFIRLANAA DZUNUUBANAA WA DZUNUUBA WAALIDAINAA WARHAM HUMAA KAMAA RABBAYAANAA SHIGHAARAA.
Artinya:
” Ya Allah ampunilah dosa dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, serta sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami “.

atau doa yang ketujuh :

Doa Untuk Orang Tua yang panjang

Latinnya :
RABBIGH FIRLII WALI WAALIDAYYA WA LIMAN DAKHALA BAITIYA MU’MINAWWALIL MU’MINIINA WAL MU’MINAATI WA LAA TAZIDIZHZHAA LIMIINA ILLAA TABAARAA.
Artinya:
“Wahai Tuhanku. ampunilah aku, ibu bapakku, dan orang yang masuk ke rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan “.

Kita bisa memilih salah satu doa di atas. Bisa pula dengan membaca semuanya. Sampai di sini dulu, semoga artikel ini memberikan manfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan penulisan dan sebagainya. Wassalaamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

sumber : https://poskajian.blogspot.com/2019/03/doa-untuk-orangtua-lengkap-latin-artinya.html

Doa Berlindung Dari Segala Penyakit Latin dan Artinya

Assalaamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Membaca doa berlindung dari segala penyakit untuk saat ini rasanya hal yang tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Sesuatu yang amat penting untuk dilakukan. Bagaimana tidak? Masyarakat dunia pada saat ini sedang menghadapi berbagai penyakit yang berbahaya. Tidak hanya satu wilayah atau tempat saja yang memiliki masalah hal ini. Tetapi hampir semua lokasi wilayah secara merata memiliki permasalahan yang sama. Maka tidak salah bila hal ini disebut sebagai pandemik. Sebuah wabah penyakit yang menerpa hampir seluruh wilayah di seantero dunia. Wabah meluasnya virus corona covid 19 adalah contohnya.

Banyak orang yang merasa kaget dengan kejadian seperti ini. Betapa tidak? Sebelumnya tidak terjadi apa-apa, kini dimana-mana dibahas virus corona tersebut. Bahkan sampai pemberitaan di media televisi dan koran sangat kental dengan tema penyakit yang baru itu. Berbagai usaha dalam mencegah tersebarnya penyakit tersebut pun dilakukan dengan gigih. Baik itu oleh masyarakat secara terkoordinir maupun tiap pribadi. Mereka mulai rajin membersihkan diri dengan dimulai mencuci tangan dengan sabun. Termasuk lingkungan rumah atau tempat tinggal pun dilakukan langkah-langkah nyata untuk kebersihannya. Kontak badan dengan orang lain pun dibatasi. Bahkan antar satu orang dengan yang lainnya pun dianjurkan berjarak maksimal satu meter. Kegiatan-kegiatan yang mesti mengumpulkan banyak orang pun dibatasi bahkan kalau tidak sangat penting maka ditunda untuk sementara waktu. Penundaan itu sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan berakhirnya. Menunggu keadaan sampai mulai baik lagi.

Tindakan nyata dalam mencegah penularan dan penyebaran virus corona tersebut tidaklah salah. Memang yang namanya mencegah itu jauh lebih baik dari pada mengobati. Tindakan preventif harus lebih diutamakan. Kalau sudah sakit maka lebih sulit keadaanya. Sebetulnya, selain penyakit yang diakibatkan oleh virus corona itu masih banyak. Tidak hanya melulu satu penyakit tersebut yang berbahaya. Ada deretan penyakit yang mengakibatkan banyaknya orang meninggal dunia di muka bumi ini. Contoh penyakit tersebut antara lain: Jantung koroner (orang yang mengalami penyakit ini terjadi kondisi penyempitan pada pembuluh darah jantung), stroke (penyakit ini terjadi karena pembuluh darah pada bagian otak tersumbat atauk bahkan pecah), TBC (penyakit yang menyerang paru-paru), kanker dengan segala jenisnya, diabetes (kondisi kadar gula darah yang tinggi dan terjadi dalam jangka panjang), diare (buang air besar berkali-kali yang berakibat cairan tubuh hilang terlalu banyak), dan masih banyak lagi.

Semua penyakit tersebut hendaknya dicegah semaksimal mungkin. Bagaimana pun kesehatan itu amatlah penting. Ia merupakan nikmat yang besar dari Allah subhanahu wa ta’ala. Keberadaannya sangat utama setelah iman dan Islam. Apalah artinya rumah mewah bila penghuninya terbaring tidak berdaya karena sakit. Apalah artinya mobil yang super mewah bila pemiliknya sakit dan tidak bisa menikmati adanya kendaraanya itu. Termasuk uang yang banyak pun sudah tak begitu berarti banyak jika pemiliknya sakit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesehatan itu amat penting.

Selain melakukan usaha secara maksimal dengan melakukan pencegahan secara baik dari berbagai penyakit. Melakukan pengobatan pun juga mesti dilakukan. Ketika sudah terbukti seseorang itu sakit maka hendaknya segera berobat. Jika hanya sakit ringan mungkin tidak perlu ke dokter maka tidak masalah. Misalnya saja sakit pilek ringan. Tetapi kalau muncul gejala penyakit yang membahayakan maka tindakan cepat harus dilakukan. Ia mesti segera dibawa ke dokter untuk dilakukan pertolongan. Apalagi bila mendapati penyakit tersebut sangat membahayakan bagi dirinya. Pertolongan terhadap orang yang sakit tersebut jangan sampai terlambat. Sebab bila sampai terlambat dalam penanganannya maka bisa fatal akibatnya.

Pengobatan pun biasanya menggunakan proses yang kadang tidak singkat. Seseorang misalnya terkena sakit TBC. Maka ia mesti minum obat selama berbulan-bulan tanpa putus satu kali pun. Bila mana lupa sehari tidak minum obat maka proses pengobatan harus diawali lagi dari awal. Menghadapi kondisi hal ini perlu kesabaran tersendiri. Penderita penyakit TBC harus sabar meminum obat tiap hari sampai beberapa bulan lamanya. Hingga akhirnya tercapai kesembuhan yang sempurna. Termasuk mereka yang mengalami penyakit lainnya pun juga demikian. Proses yang panjang itu mesti dilakukan guna meraih kesembuhan.

Di samping melakukan pencegahan yang maksimal dan pengobatan bila sudah sakit, kita pun tidak boleh lupa untuk memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta’ala. Baik itu mohon agar dijauhkan dari berbagai penyakit atau pun mohon kesembuhan dari penyakit tertentu yang diderita. Nah, untuk lafazh doa berlindung dari penyakit secara lengkap dengan artinya yakni :

doa berlindung dari segala penyakit

Tulisan latinnya :
ALLAHUMMA INNII ‘AUUDZU BIKA MINAL BARASHI WAL JUNUUNI WAL JUDZAAMI WA MIN SAYYI IL ASQAAM.
Artinya :
Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari penyakit kulit, gila, lepra, dan dari penyakit yang jelek lainnya.

Doa ini sangatlah ditekankan untuk dibaca. Bukan hanya saat terjadinya wabah yang menyebar ke seluruh dunia atau adanya pandemik saja. Akan tetapi, doa tersebut tetap sangat bagus bila dibaca tiap masa. Tidaklah merugi orang yang berdoa kepada Tuhan itu. Doa tersebut bersumber dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad. Selain menyempurnakan ikhtiar maka berdoa tetap menjadi prioritas yang utama pula. Semoga kita semua terhindar dan terjauhkan dari berbagai penyakit jelek yang membahayakan. Amiin. Wassalaamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Doa Selamat Lengkap Arab Latin dan Artinya

Assalaamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Doa selamat yang panjang atau pendek sangat penting untuk kita pelajari. Dalam kehidupan kita selalu menginginkan kebahagiaan dan keselamatan. Bukan hanya untuk diri sendiri saja tetapi kepada seluruh anggota keluarga pula. Siapa pun kita? Tak ada satu orang pun yang tidak mengharapkan selamat dan bahagia di dalam kehidupannya. Dari awal hingga akhir hidup di dunia ini selalu mengharap bahagia dan juga selamat. Berbagai cara dilakukan oleh manusia untuk meraih bahagia. Dari cara yang halal hingga cara yang haram.

Contoh cara yang haram, misalnya saja seorang pencuri yang dengan berani mencuri sebuah barang yang mahal. Harapan si pencuri tersebut bila dia berhasil mencuri maka ia akan memperoleh barang yang bila dijual ia akan memperoleh uang. Dengan uang itu ia bisa membeli apa saja yang diinginkan. Padahal, tatkala mendapatkan uang itu maka hatinya tidak akan tenteram. Gelisah dan resah selalu menyelimutinya. Belum lagi ia bisa tertangkap dan dihukum akibat perbuatannya.

Untuk contoh mencari kebahagiaan yang halal, sebagai permisalannya ada seseorang yang bernama Yusuf yang berprofesi sebagai seorang karyawan swasta sebuah perkantoran. Ia berangkat pagi dan mulai bekerja pukul 07.30 WIB. Pulang kerja pukul 15.30 WIB. Sampai di rumah sekitar pukul 16.40 WIB. Sesampainya di rumah ia langsung pergi ke kios dekat rumahnya untuk jualan pulsa dan aksesoris komputer. Di kiosnya itu ia pun membuka jasa servis komputer dan printer. Kiosnya tutup jam 10 malam. Hal ini dilakukannya setiap hari terkecuali pada hari sabtu. Ia berharap dapat mendapatkan uang berlebih dengan usaha sampingannya. Dengan itu, ia berharap bisa membangun rumah baru dan mampu membeli mobil baru. Tidak lupa ia pun ingin berangkat haji bersama keluarganya tercinta. Kesemuanya itu baginya adalah sebuah kebahagiaan. Dari dua cara yang ditempuh tersebut, tentu saja yang diridhai oleh Allah Swt. hanyalah yang kedua. Cara inilah yang menjadikan bahagia dan selamat. Tidak hanya ikhtiar saja yang perlu dilakukan. Berdoa ternyata tidak kalah pentingnya.

Sahabat semua tentu sudah sering membaca doa di dalam kehidupan sehari-hari. Kala melakukan aktivitas apa pun maka tidak pernah meninggalkan kegiatan berdoa. Mau makan kita pun membaca doa. Mau tidur kita juga baca doa. Selesai dari makan juga ada doanya. Mau melakukan apa pun selalu membaca doa. Ini merupakan suatu kebiasaan yang amat positif. Hidup akan terasa indah dan mudah kala kita sering membaca doa. Siapa saja entah itu orang miskin atau kaya, masih anak-anak atau sudah dewasa, mereka semua sudah semestinya cinta akan doa.

Seluruh manusia yang hidup di muka bumi selalu berharap akan keselamatan dan kebahagiaan. Baik itu adalah anak-anak, remaja, dewasa, maupun orang tua. Kaum laki-laki maupun wanita. Dari berbagai bangsa dan bahasa. Tiada yang tidak memiliki cita-cita untuk meraih kedua hal penting itu. Beragam cara dilakukan demi tercapainya sebuah harapan. Saya yakin para pembaca pun demikian adanya. Termasuk saya pribadi juga.
Kehidupan manusia kalau boleh di bagi setidaknya ada dua. Pertama, hidup di dunia ini. Sedangkan yang kedua, hidup di akhirat kelak. Kita sekarang sedang menjalani hidup di alam dunia. Alam dunia memiliki sifat fana. Artinya segala yang ada di dunia ini suatu saat akan musnah. Tak ada yang kekal abadi kecuali Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebagus apa pun yang berada di dunia ini akan hilang akhirnya. Seorang yang cantik pun lama kelamaan akan pudar dimakan berjalannya usia. Karena sudah tua misalnya. Demikian juga seorang laki-laki yang super tampan sekali pun.
Barang yang kita miliki pun juga mengalami kerusakan suatu saat. Taruhlah sekarang kita memiliki kendaraan mobil misalnya. Mobil yang termahal dan termewah. Harganya milyaran. Fasilitas sangat lengkap dengan tingkat kenyamanan dan keamanan tinggi. Hari ini mungkin masih bagus. Tetapi suatu saat pasti ada masanya akan usang bahkan tidak berharga sama sekali. Rumah yang kita beli pun suatu saat akan rusak. Misalnya saja catnya mulai luntur dan sudah tak cerah lagi. Demikian kayu, perabot di dalamnya, serta bagian-bagian lainnya. Namun begitu, kita sebagai seorang muslim tidak boleh juga meninggalkan hal-hal keduniaan. Kita perlu kendaraan, makan bergizi, rumah untuk keluarga, pakaian yang baik, dan sebagainya. Itu juga bagian dari kebahagiaan.

Di akhirat pun kita ingin selamat bahagia sebagaimana di dunia. Di sana kita ingin masuk surga yang merupakan tempat yang kekal abadi. Tiada tempat yang lebih baik dari itu. Maka kita pun harus pula berusaha meraihnya. Beribadah kepada Allah Swt. dan mentaati serta menjauhi larangan-Nya adalah salah satu bentuk ikhtiar kita. Di samping itu kita juga mesti membaca doa selamat agar sukses usaha kita. Tidak hanya sekali saja membacanya. Namun perlu berkali-kali. Kita tentu di dunia maupun akhirat ingin mendapat keselamatan dan kebahagiaan. Berikut lafazh doanya.
Untuk yang pertama :

doa selamat dunia akhirat

Latinnya :
RABBANAA AATINAA FIDDUN YAA HASANAH, WA FIL AAKHIRATI HASANAH, WA QINAA ‘ADZAA BANNAAR.
Artinya :
“Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka.”
Doa ini diambil dari Surat Al Baqarah ayat 201.

dan untuk yang kedua :

doa selamat panjang

Latinnya :
ALLAAHUMMA INNAA NAS ALUKA SALAAMATAN FID DIINI WA ‘AAFIYATAN FIL JASADI WA ZIYAADATAN FIL ‘ILMI WA BARAKATAN FIR RIZQI WA TAUBATAN QOBLAL MAUTI WA RAHMATAN ‘INDAL MAUTI WA MAGHFIRATAN BA’DAL MAUT.
Artinya :
“Ya Allah kami memohon kepadaMu keselamatan dalam agama, dan kesehatan pada tubuh dan penambahan ilmu, dan keberkahan rizqi, serta taubat sebelum mati dan rahmat di waktu mati dan keampunan sesudah mati.”

Silakan sobat ngaji memilih salah satu dari doa di atas. Sangat bagus bila keduanya sering dibaca. Misalnya saja saat sesudah mengerjakan shalat wajib lima waktu. Bisa juga pada momen yang lainnya. Semoga artikel ini menambah manfaat bagi para pembaca yang berbahagia. Moga semuanya selalu selamat dalam menjalani ativitas hariannya. Wassalaamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

https://poskajian.blogspot.com/2018/11/doa-mohon-keselamatan-dunia-akhirat.html

2 Macam Doa Keluar Rumah Lengkap Latin Dan Artinya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Setiap kita memiliki kegiatan di luar rumah. Kehidupan memang seperti perjalanannya. Tidak hanya cukup di dalam rumah saja semua aktivitas dikerjakan. Banyak profesi yang mengharuskan untuk keluar dari rumah menuju ke suatu tempat. Seorang anak yang masih berstatus pelajar maka tiap hari ia pergi ke sekolah atau madrasah. Baik itu tingkat dasar, menengah maupun atas atau kejuruan. Seorang yang berprofesi sebagai petani maka ia rutin tiap hari menuju ke sawahnya. Ia mesti menanam, memupuk, mengatur irigasi, menyiangi, membasmi hama, dan memanennya bila telah sampai saatnya. Hal itu dilakukan di sawah yang terkadang posisinya jauh dari rumahnya. Panas terik matahari tidaklah menjadi halangan untuk mencari rezeki.

Seorang pedagang pergi ke toko atau pasar. Di situlah tempat transaksi jual beli antara dia dengan para pembeli atau pelanggannya. Dengan transaksi itulah nanti dihasilkan keuntungan. Hasilnya bisa digunakan untuk membiayai kehidupan rumah tangga. Lain lagi dengan seorang pekebun. Ia pergi dari rumahnya menuju kebunnya. Bisa kebun buah-buahan, sayur mayur, teh, kopi, karet, kelapa sawit, dan lain sebagainya. Buah-buahan kini sudah banyak dibudidayakan dengan cara seperti perkebunan. Misalnya saja kebun buah salak, kebun apel, kebun buah nanas, kebun sawo, kebun pisang, dan lain-lain. Hasil keuntungannya pun juga lumayan besar.

Para karyawan pabrik pun pergi ke perusahaan atau pabriknya. Dengan tenaga dan pikiran yang dikeluarkan untuk perusahaan maka mereka mendapat gaji. Perusahaan bisa bergerak dengan produk yang dihasilkan. Baik itu berupa barang dan atau jasa. Para pegawai pemerintah pun rutin pergi ke kantor untuk menjalankan tugasnya. Mereka yang berprofesi sebagai nelayan yang mencari ikan pun pergi dari rumahnya menuju ke laut dengan kapalnya. Bahkan para nelayan itu bisa pergi sampai berhari-hari dan bahkan berbulan bulan baru pulang membawa hasil tangkapan ikannya. Ada banyak profesi atau pekerjaan lainnya yang menjadikan seseorang mesti pergi dari rumahnya. Tidak hanya masalah profesi atau pekerjaan saja. Kita dalam melakukan ibadah shalat wajib berjamaah pun harus keluar dari rumah. Karena tempat shalat berjamaah adalah di masjid. Tentunya masjid tersebut ada di luar rumah. Demikian pula kita hendak mengaji atau mencari ilmu agama Islam. Saat kita hendak bersilaturahmi kepada karib kerabat pun kita mesti keluar dari rumah.

Segala aktivitas manusia bisa menjadi ibadah. Dengan menjadi ibadah maka akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta’ala. Tentu saja ini harus diniatkan terlebih dahulu. Niat yang ikhlas karena mengharap ridha Allah semata. Diantara jenis ibadah itu ialah membaca doa keluar rumah tiap melakukannya. Sesuatu yang sederhana namun memiliki nilai pahala dan keutamaan yang luar biasa. Mengenai lafazhnya adalah

doa keluar rumah lengkap

Latinnya :
BISMILLAHI TAWAKKALTU ‘ALALLAHI WA LAA HAULA WA LAA QUWWATA ILLA BILLAH
Artinya :
“Dengan nama Allah (aku keluar). Aku bertawakkal kepada Nya, dan tiada daya dan
upaya kecuali karena pertolongan Allah”.

Bisa pula dengan membaca doa lainnya yakni:

doa keluar rumah

Latinnya :
ALLAAHUMA INNI A’UUDZUBIKA AN ADHILLA AU UDHILLA AU AZILLA AU UZILLA AU AZHLIMA AU UZHLIMA AU AJHALA, AU YUJHALA ‘ALAYYA.
Artinya :
” Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadaMu, jangan sampai aku sesat atau disesatkan (setan atau orang yang berwatak setan), berbuat kesalahan atau disalahi, menganiaya atau dianiaya (orang), dan berbuat bodoh atau dibodohi”.

Doa di atas amat pendek. Mudah sekali untuk dihafalkan oleh siapa saja. Maka, menurut kami tiada halangan berarti untuk kita menghafalkannya. Namun, yang terpenting adalah mengamalkannya setiap kali keluar dari rumah. Tidak hanya kita atau diri sendiri saja yang mengamalkannya. Bila kita sudah konsisten dan istiqomah mengamalkannya maka kita perlu juga mengajak yang lainnya. Kita ajak keluarga kita yang terdekat. Misalnya saja anak-anak dan adik atau kakak kita. Khusus untuk anak-anak yang masih belia maka penting untuk diajari. Setelah jelas-jelas bisa hafal bacaannya maka selanjutnya tinggal pembiasaan. Ada suatu yang khas dalam hal pembiasaan ini. Mereka yang berusia masih kecil atau usia dini sangat mudah dalam penanaman pembiasaan. Pembiasaan sangat bagus dimulai semenjak usia dini.

Ketika kita membaca doa di atas maka ada beberapa fadhilah keutamaan yang diperoleh. Diantara keutamaan itu adalah:

 1. Mendapat pahala dari sisi Allah Swt. Di akhirat pahala itu akan disempurnakan balasannya.
 2. Memperoleh perlindungan dari Allah Swt. Ia akan mendapat perisai yang luar biasa berupa perlindungan dari Nya.
 3. Akan dicukupi kebutuhan orang tersebut.
 4. Orang tersebut juga akan diberikan hidayah dari Allah dan dijauhkan dari kesesatan.

Ada beberapa adab lain yang perlu pula kita perhatikan. Kita perlu untuk melakukannya guna mendapat lebih banyak pahala. Contoh adab tersebut yaitu :
a. Saat keluar rumah dengan melangkahkan kaki kiri terlebih dahulu.
b. Berniat saat keluar rumah untuk selalu taat kepada Allah Swt. Selalu bertekad untuk selalu menjauhi segala maksiat.
c. Keluar rumah dengan berpakaian menutup aurat.

Nah, semoga artikel ini memberikan manfaat kepada para pembaca semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sumber : https://poskajian.blogspot.com/2018/02/doa-keluar-rumah-lengkap-arab-arti-keutamaan.html

Doa Berlindung dari Dajjal Sebelum Salam Lengkap Arab Latin Artinya

Assalaamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Doa berlindung dari dajjal sebelum salam pada saat shalat sangat penting untuk kita baca. Dilengkapi dengan latin dan juga artinya. Sangat membantu para sahabat sekalian. Setiap hari kita menjalankan ibadah wajib ini. Tak hanya shalat yang 5 waktu itu saja, ada berbagai shalat sunah yang juga bisa kita laksanakan. Sayang bila kesempatan itu tidak kita ambil sama sekali. Kajian mengenai masalah dajjal memang menarik. Meski sosok tersebut munculnya menjelang terjadinya kiamat nanti. Banyak yang bertanya tentang seluk beluknya.

Para Nabi dan Rasul sudah mengingatkan bahayanya fitnah dajjal. Nabi Nuh as. misalnya, beliau betul-betul mengingatkan akan dahsyatnya fitnah si mata satu tersebut. Mata satu menjadi sebutan bagi dajjal karena memang dajal matanya buta sebelah. Sehingga yang berfungsi hanya yang satunya. Dajjal mampu menurunkan hujan, membawa api sebetulnya air dan membawa air namun sebenarnya adalah api. Pandai berdusta. Apa bila dajjal telah datang, maka kaum mukminin hendaknya menjauh darinya. Meskipun seorang mukmin itu mengaku imannya kuat. Hanya dua tempat yakni Makkah dan Madinah yang tidak akan bisa dijamah oleh makhluk itu. Karena kedua tempat itu memang dijaga oleh malaikat.

Kita kaum muslimin dituntunkan dan diperintahkan untuk memohon perlindungan kepada Allah Swt. Hanya dengan pertolongan-Nya sajalah kita akan selamat. Cara yang bisa ditempuh salah satunya dengan membaca doa berlindung dari dajjal. Sebagaimana berikut ini.

doa berlindung dari fitnah dajjal lengkap arab latin dan artinya

Latinnya :
ALLAAHUMMA INNII A’UUDZUBIKA MIN ‘ADZAABI JAHANNAM, WAMIN ADZAABIL QABRI, WAMIN FITNATIL MAHYA WAL MAMAATI, WA MIN SYARRI FITNATIL MASIIHID DAJJAL.
Artinya :
“Ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari azab Jahannam, siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian dan dari keburukan fitnah Al-Masih Dajjal.”

Doanya pendek dan singkat. Mudah dihafal. Jika teman-teman sudah hafal, maka dengan membaca artikel ini maka kita akan lebih memahami maknanya. Dengan begitu, kita akan lebih khusyu’ dalam berdoa. Semoga kita bisa mengamalkannya dengan baik. Wassalaamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Bacaan Doa Shalat Istikharah Jodoh Lengkap Latin dan Artinya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya mau berbagi tentang doa shalat istikharah jodoh lengkap latin dan artinya. Masalah jodoh memang menjadi perhatian serius bagi setiap muslim dan muslimah. Utamanya bagi para pria dan wanita yang belum menikah. Mencari pasangan hidup bisa dikatakan mudah. Tapi kadang bisa juga disebut tak gampang. Terutama kalau disesuaikan dengan kriteria yang dimilki. Tiap muslim punya kriteria tertentu dalam memilih pasangan hidup. Setidaknya ada empat kriteria yakni kecantikannya atau ketampanannya, kekayaan atau hartanya, keturunannya, dan terakhir adalah tentang agamanya. Mengenai yang terakhir ini tidak boleh ditinggalkan bila seseorang mencari jodoh. Kriteria tentang agama seseorang menjadikan keberuntungan di dunia dan di akhirat kelak. Tetapi ada kalanya, ada beberapa orang yang sepertinya memiliki tingkat kesamaan dalam kecantikan atau kegantengan, hartanya, keturunan, dan juga kebaikan dalam agama Islam. Tentu hal ini menjadikan suatu kebingungan tersendiri untuk memilih salah satu dari beberapa orang calon tersebut.

Sebelum memutuskan memilih jodoh atau pasangan hidup, seorang muslim hendaknya memohon restu dari kedua orang tua. Baik bagi seorang laki-laki maupun perempuan. Pertimbangan dari orang tua memang penting untuk kita perhatikan. Nasihat dari mereka mestinya kita dengarkan dengan baik. Setelah itu, kita pun tidak boleh lupa untuk memohon petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta’ala. Kebingungan itu insya Allah akan segera terjawab. Salah satu caranya dengan membaca doa shalat istikharah. Bacaan ini dibaca tatkala sudah selesai shalat istikharah. Berikut doanya :

doa shalat istikharah

Latinnya :
ALLAAHUMMA INNII ASTAKHIIRUKA BI’ILMIKA WA ASTAQDIRUKA BIQUDRATIKA, WA AS-ALUKA MIN FADHLIKAL ADHIIMI, FA INNAKA TAQDIRU WA LAA AQDIRU WA TA’LAMU WA LAA A’LAMU, WA ANTA ‘ALLAAMUL GHUYUUB.
ALLAAHUMMA INKUNTA TA’LAMU ANNA HAADZAL AMRA {-sebutkan masalahnya di sini-} KHAIRULII FII DIINII WA MA’AASYII WA ‘AAQIBATI AMRII FAQDURHU LII WAYASSIRHU LII TSUMMA BAARIKLII FIIHI.
WA IN KUNTA TA’LAMU ANNA HAADZAL AMRA SYARRULII FII DIINII WA MA’AASYII WA ‘AAQIBATI AMRII FASHRIFHU ‘ANNII WASHRIFNII ‘ANHU WAQDUR LI YAL KHAIRA HAITSU KAANA TSUMMA ARDLINII BIH.
Artinya :
” Ya Allah, sesungguhnya aku meminta pilihan yang tepat pada-Mu dengan ilmu-Mu, aku memohon kepada-Mu kekuatan dengan kekuatan-Mu, aku meminta kepada-Mu dengan kemuliaan-Mu. Sesungguhnya Engkau yang menakdirkan dan aku tidaklah mampu melakukannya. Engkau yang Maha Tahu, sedangkan aku tidak tahu. Engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib.
Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa perkara ini {-sebutkan masalahnya di sini-} baik bagiku dalam urusanku di dunia dan di akhirat, maka takdirkanlah hal tersebut untukku, mudahkanlah untukku dan berkahilah ia untukku. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa perkara tersebut jelek bagi agama, kehidupan, dan akhir urusanku, maka palingkanlah ia dariku, dan palingkanlah aku darinya, dan takdirkanlah yang terbaik untukku apapun keadaannya dan jadikanlah aku ridha dengannya. ”

Atau yang kedua :

doa shalat istikharah

Latinnya :
ALLAAHUMMA INNII ASTAKHIIRUKA BI’ILMIKA WA ASTAQDIRUKA BIQUDRATIKA, WA AS-ALUKA MIN FADHLIKAL ADHIIMI, FA INNAKA TAQDIRU WA LAA AQDIRU WA TA’LAMU WA LAA A’LAMU, WA ANTA ‘ALLAAMUL GHUYUUB.
ALLAAHUMMA INKUNTA TA’LAMU ANNA HAADZAL AMRA {-sebutkan masalahnya di sini-} KHAIRULII FII AAJILI AMRII WA AAJILIHI FAQDURHU LII WAYASSIRHU LII TSUMMA BAARIKLII FIIHI.
WA IN KUNTA TA’LAMU ANNA HAADZAL AMRA SYARRULII FII AAJILI AMRII WA AAJILIHI FASHRIFHU ‘ANNII WASHRIFNII ‘ANHU WAQDUR LI YAL KHAIRA HAITSU KAANA TSUMMA ARDLINII BIH.
Artinya :
” Ya Allah, sesungguhnya aku meminta pilihan yang tepat pada-Mu dengan ilmu-Mu, aku memohon kepada-Mu kekuatan dengan kekuatan-Mu, aku meminta kepada-Mu dengan kemuliaan-Mu. Sesungguhnya Engkau yang menakdirkan dan aku tidaklah mampu melakukannya. Engkau yang Maha Tahu, sedangkan aku tidak tahu. Engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib.
Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa perkara ini {-sebutkan masalahnya di sini-} baik bagiku dalam agama, kehidupan, dan akhir urusanku, maka takdirkanlah hal tersebut untukku, mudahkanlah untukku dan berkahilah ia untukku. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa perkara tersebut jelek bagiku dalam urusanku di dunia dan akhirat), maka palingkanlah ia dariku, dan palingkanlah aku darinya, dan takdirkanlah yang terbaik untukku apapun keadaannya dan jadikanlah aku ridha dengannya. ”

Shalat sunah ini jumlah rakaatnya dua. Tidak boleh lebih. Sebab inilah yang dituntunkan Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wa sallam. Waktu mengerjakannya bebas. Boleh malam hari atau pun di siang hari. Misalnya sangat baik bila sobat ngaji mengerjakannya di saat sepertiga malam akhir. Dimana orang lain sedang terlelap tidur. Namun, sobat bangun untuk menengadahkan tangan memohon petunjuk kepada-Nya. Tidak akan rugi orang yang melakukan istikharah ini. Tak akan menyesal nantinya. Karena seseorang itu telah melibatkan Allah di dalam ia memutuskan suatu masalah. Kala sobat lagi bingung dan galau dalam memutuskan suatu problem kehidupan, misalnya dalam hal ini adalah memilih jodoh. Maka membaca doa shalat istikharah ini merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan kebingungan tersebut. Allah Subhanahu wa ta ‘ala akan membalas doa seseorang dengan memberi petunjuk. Munculah di hati akan hadirnya kemantapan terhadap sebuah pilihan. Kita selalu membutuhkan petunjuk atas segala permasalah hidup ini. Demikian semoga bermanfaat untuk para sobat pembaca yang berbahagia. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inilah Doa Shalat Dhuha Lengkap Arab Latin dan Artinya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh sobat ngaji sekalian. Kita akan membahas bacaan doa shalat dhuha lengkap arab latin dan artinya begitu penting sekali. Shalat sunah ini sudah banyak menjalankan sekarang. Dakwah di masyarakat dalam hal mengajak melaksanakan sunah ini tergolong berhasil. Dahulu kala saat saya masih anak-anak, tepatnya kala sekolah dasar atau SD, jarang menemui orang yang melaksanakannya. Itu di desa saya. Kurang tahu kalau di tempat lain. Namun, di desa saya sudah mulai banyak orang tahu mengenai shalat sunah ini. Kata mereka, ” oh, itu si Eko sedang melaksanakan shalat dhuha to namanya. Kok jam 8 shalat.” Komentar tersebut menjadi isyarat masyarakat sudah paham. Meskipun di lain kesempatan kita pun sering pula mendengar ada orang yang belum tahu tentang shalat sunah ini.

Sobat semua saya yakin juga sudah sering melihat orang yang menjalankan hal ini. Saat ini di sekolah-sekolah atau perguruan tinggi juga telah semarak ibadah ini. Hal itu dimulai dari saat usia sekolah dasar atau bahkan anak-anak Taman Kanak-kanak pun sudah diajari. Semua itu dikoordinir langsung oleh para gurunya sendiri. Pembiasaan semenjak kecil sangat bagus dan lebih mengena. Nanti di usia remaja dan selanjutnya hingga tua mereka akan gampang untuk merutinkan ibadah sunah ini. Jika sudah masuk di tingkat perguruan tinggi baik itu di universitas, akademi, dan sekolah tinggi biasanya dilakukan sendiri-sendiri oleh mahasiswa. Mereka sudah terbangun kesadarannya sendiri. Tentunya itu juga salah satu buah dari pendidikan di tingkat sebelumnya. Atau bisa pula karena si mahasiswa mendapatkan pengajian dari masjid atau majelis taklim yang ia ikuti. Dapat pula karena dari berbagai kegiatan lainnya. Tak hanya di sekolah, di perkantoran dan instansi pemerintah pun banyak orang yang melaksanakannya. Sebelum bekerja, masjid perkantoran penuh dengan karyawan maupun karyawati. Bahkan di masjid di lingkungan masyarakat juga sudah mulai ramai ibadah shalat sunah dhuha.

Shalat ini dikerjakan di waktu dhuha hingga paling siang sebelum waktu dhuhur. Di beberapa kalender yang ada jadwal shalatnya ada waktu dhuha minimal. Itu bisa menjadi patokan waktu paling pagi untuk sudah bisa menjalankan shalat ini. Di beberapa website pun kadang sudah ada yang memasang jadwal tersebut. Apabila tidak memiliki, kita bisa menjalankannya sekitar pukul 7.00 pagi. Tetapi bisa juga kurang dari jam itu. Kita lebih mudahnya melihat pada jadwal shalat. Di kalender atau yang lainnya biasanya ada waktu jadwal shalat dhuha minimal. Itu menunjukkan waktu paling pagi diperbolehkan untuk menjalankan shalat sunah ini. Untuk pengerjaannya, dilakukan dengan sendiri-sendiri. Untuk jumlah rakaatnya, minimal dua rakaat. Sedang maksimal 8 atau 12 rakaat. Silakan sahabat memilihnya.

Perlu juga diketahui, melaksanakannya hendaknya 2 rakaat langsung salam. Penjelasan singkatnya seperti di bawah ini :

 • Jika mengerjakan 4 rakaat maka 2 rakaat salam, 2 rakaat salam.
 • Jika mengerjakan 6 rakaat maka 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam.
 • Jika mengerjakan 8 rakaat maka 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam.
 • Jika mengerjakan 10 rakaat maka 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam.
 • Jika mengerjakan 12 rakaat maka 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam.

Setelah selesai mengerjakan shalat ini, sobat semua sebaiknya jangan langsung pergi. Duduklah terlebih dahulu dan membaca doa shalat dhuha sebagaimana yang berikut ini :

doa sholat dhuha

Latinnya :
ALLAHUMMA INNADH DHUHA-A DHUHA-UKA, WAL BAHAA-A BAHAA-UKA, WAL JAMAALA JAMAALUKA, WAL QUWWATA QUWWATUKA, WAL QUDRATA QUDRATUKA, WAL ISHMATA ISHMATUKA. ALLAHUMA INKAANA RIZQI FIS SAMMA-I FA ANZILHU, WA INKAANA FIL ARDHI FA-AKHRIJHU, WA INKAANA MU’ASARAN FAYASSIRHU, WAINKAANA HARAAMAN FATHAHHIRHU, WA INKAANA BA’IDAN FA QARIBHU, BIHAQQIDUHAA-IKA WA BAHAAIKA, WA JAMAALIKA WA QUWWATIKA WA QUDRATIKA, AATINI MAA ATAITA ‘IBADIKASH SHALIHIN.
Artinya :
“Wahai Tuhanku, sesungguhnya waktu dhuha adalah waktu dhuha-Mu, keagungan adalah keagungan-Mu, keindahan adalah keindahan-Mu, kekuatan adalah kekuatan-Mu, penjagaan adalah penjagaan-Mu, Wahai Tuhanku, apabila rezekiku berada di atas langit maka turunkanlah, apabila berada di dalam bumi maka keluarkanlah, apabila sulit mudahkanlah, apabila haram sucikanlah, apabila jauh dekatkanlah dengan kebenaran dhuha-Mu, kekuasaan-Mu (Wahai Tuhanku), datangkanlah padaku apa yang Engkau berikan kepada hamba-hamba-Mu yang sholeh”.

Boleh juga berdoa yang lainnya sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Apabila sahabat belum hafal dengan doa tersebut, jangan takut untuk mulai menjalankan shalat dhuha. Tetap saja melakukannya. Menghafal doanya bisa berproses sedikit demi sedikit. Tidak mesti harus hafal dulu baru boleh menjalankan shalat sunah dhuha. Tidak harus demikian. Karena pengerjaan shalat dhuha ini hampir sama dengan shalat-shalat sunah lainnya maka saya yakin sobat ngaji semua tidak akan kesulitan. Tidak ada hal yang sulit sama sekali. Cuma waktu ini memang termasuk di dalam jam sibuk-sibuknya orang bekerja. Jadi memang perlu untuk benar-benar meluangkan waktunya. Mesti berani berkorban waktu sedikit. Tidak lama waktu yang diperlukan. Paling beberapa menit saja. Baiklah semoga artikel ini bermanfaat untuk para sobat pembaca semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

sumber: https://poskajian.blogspot.com/2018/11/doa-shalat-dhuha-lengkap-latin-artinya.html

Doa Masuk Masjid Lengkap Latin dan Artinya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Kita perlu mempelajari bacaan doa masuk masjid lengkap latin dan artinya yang sesuai sunah. Sobat ngaji semua tentu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya masjid. Sebuah tempat yang amat mulia. Di tempat inilah setiap muslim melaksanakan ibadah yang sangat agung. Kita tahu di dalam rukun Islam yang kedua adalah mendirikan shalat wajib lima waktu. Setelah yang pertama membaca dua kalimah syahadat maka yang kedua ialah melaksanakan shalat. Posisi shalat dalam kehidupan ini amatlah penting.

Ibadah shalat yang wajib ini diperintahkan untuk dikerjakan secara berjamaah. Khususnya bagi kaum muslimin laki-laki. Orang yang melaksanakan shalat wajib lima waktu secara berjamaah akan mendapatkan pahala yang berlipat dibanding ia mengerjakannya secara sendirian. Mengerjakan shalat secara sendirian ini disebut juga munfarid. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari disebutkan bahwasannya shalat berjamaah lebih utama dibandingkan shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat. Perbandingan mengerjakan shalat berjamaah dengan shalat munfarid yakni pahalanya 27:1. Jauh sekali nilai pahalanya orang yang shalat berjamaah dibanding shalat sendirian.

Antara shalat wajib lima waktu dan masjid memiliki hubungan yang amat erat. Untuk melaksanakan shalat wajib 5 waktu secara berjamaah tersebut kita membutuhkan tempat. Nah, sebuah tempat yang diperintahkan untuk digunakan menjalankan shalat yakni masjid. Jadi, dalam sehari semalam atau dua puluh empat jam tersebut kita mendatangi masjid paling tidak lima kali. Hal itu sesuai jumlah kewajiban shalat yang mesti kita jalankan setiap hari, yaitu: subuh, dzuhur, asar, maghrib, dan isya.

Tidak hanya untuk mendapatkan keutamaan shalat berjamaah saja tatkala kita mendatangi masjid. Bahkan bisa lebih dari itu. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya: “Karena jika dia berwudhu lalu menyempurnakan wudhunya. Kemudian keluar menuju masjid hanya untuk shalat. Maka tidaklah ia melangkah kecuali dengan satu langkah itu derajatnya diangkat. Dan dengan langkah itu satu kesalahannya dihapuskan. Jika dia shalat, maka Malaikat senantiasa mendoakannya selama dia berada di tempat shalatnya: Ya Allah, selamatkanlah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Salah seorang di antara kalian senantiasa dalam shalat selama dia menunggu shalat.

Dalam hadits di atas, seseorang akan diangkat derajatnya dan dihapus kesalahannya dalam setiap kaki yang dilangkahkan ke masjid. Di samping itu, orang tersebut akan memperoleh doa dari malaikat. Sungguh keutamaan yang luar biasa. Alangkah meruginya bila seorang muslim laki-laki yang tidak mau pergi ke masjid. Mereka rugi lantaran tidak mendapatkan keutamaan yang sungguh luar biasa besarnya. Di dalam ayat Al-Quran tepatnya Surat At-Taubah ayat 18, artinya: Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) melaksanakan salat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada apa pun) kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

Orang-orang yang kesehariannya akrab dengan masjid, selalu masuk dan keluar dari masjid berkali-kali dengan tujuan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta’ala maka mereka disebut sebagai seorang yang beriman. Aktivitas seseorang yang memakmurkan masjid dengan salah satu contohnya ialah orang tersebut sering beribadah di masjid menjadi ciri orang-orang yang beriman. Sebuah praktek nyata bahwasannya orang-orang tersebut memang benar-benar beriman kepada Allah yang Maha Kuasa. Jika kita ingin mendapatkan keutamaan tersebut maka mulai saat ini hendaknya rajin beribadah ke masjid. Memang ibadah yang sering dilakukan di dalam masjid itu ialah shalat wajib lima waktu. Namun, ada berbagai macam ibadah yang lainnya yang biasa dikerjakan di dalam masjid. Sebagai contoh ialah shalat sunah tarawih di bulan ramadhan, pengajian, kegiatan TPQ (taman pendidikan Al-Quran), tadarus Al-Quran dan itikaf di sepuluh hari terakhir bulan ramadhan.

Di kala kita hendak masuk masjid maka kita perlu pastikan sudah dalam bersih dan suci. Kita periksa pakaian dan badan kita agar benar-benar bersih. Tidak ada kotoran yang menempel baik pada badan maupun pakaian. Selain itu, yang dimaksud suci ialah kita sudah berwudhu. Terutama kalau kita hendak menjalankan ibadah shalat di masjid. Selain itu, kita diperintahkan untuk membaca doa masuk masjid dengan khusyuk. Hal ini termasuk adab yang sudah semestinya tidak ditinggalkan. Mudah melakukannya jika kita sudah mengetahui lafadznya.

Sangat penting untuk kita mempelajari bacaan doa ini. Kaitannya kita akan bisa mengamalkannya sebab dalam sehari memasuki masjid paling tidak lima kali sesuai dengan jumlah shalat wajib. Mengenai lafadz doa saat masuk masjid yakni:

doa masuk masjid yang lengkap latin dan artinya

Latinnya :
ALLAHUMMAF TAHLII ABWAABA RAHMATIK.
Artinya:
” Ya Allah, bukalah untukku pintu-pintu rahmat-Mu “.

Amat singkat doanya. Sangat mudah untuk dihafalkan oleh kita semua. Lafadz doa tersebut bersumber dari hadits yang diriwayatkan oleh Muslim. Setelah kita mengetahui bacaan doa masuk masjid lengkap latin dan artinya maka tinggal mempelajari dengan lebih mendalam. Dalam arti menghafalkannya dan mengetahui artinya. Kala kita mengetahui arti atau maknanya maka kita akan lebih khusyuk tatkala membacanya nanti.

Doa Masuk Masjid Yang Lebih Panjang

Di samping doa yang pendek seperti yang telah kita bahas di atas. Terdapat pula doa masuk masjid yang lebih atau agak panjang. Untuk lafazhnya silakan kita simak berikut ini:

doa masuk masjid panjang

Latinnya :
BISMILLAAH WASSALAAMU ‘ALA RASUULILLAH. ALLAAHUMMAGHFIR LII DZUNUUBII WAFTAHLII ABWAABA RAHMATIK”.
Artinya:
“Dengan menyebut nama Allah dan salam atas Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah kepadaku pintu rahmat-Mu”.

Membaca doa ini juga termasuk ibadah yang tentu saja akan diberi pahala. Maka alangkah baiknya kita biasakan di dalam keseharian kita untuk membaca doa masuk masjid tatkala akan memasukinya. Untuk membacanya tentunya saat masuk ke dalam masjid. Maka pergi ke masjid untuk melaksanakan shalat wajib berjamaah lima waktu amat ditekankan bagi para laki-laki. Sampai di sini dahulu semoga memberi pencerahan dan manfaat bagi semua pembaca yang berbahagia. Kehidupan kita akan sukses bila mana selalu melaksanakan ibadah yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta’ala. Semoga kita dimudahkan selalu dalam segala urusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sumber : https://poskajian.blogspot.com/2018/12/doa-masuk-masjid-lengkap-arab-latin-artinya.html

Doa Bercermin Untuk Anak Atau Dewasa Lengkap Latin serta Artinya

Assalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Dalam keseharian kita, ada beberapa aktivitas yang tergolong rutin dilakukan tiap hari. Baik itu seorang yang masih anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang yang sudah tua usianya. Diantara aktivitas itu adalah makan, minum, mandi, gosok gigi, masuk ke WC, bercermin, memakai pakaian, belanja, jalan kaki, menyisir rambut, dan tidur di waktu malam. Barangkali masih ada yang belum saya sebutkan di sini. Tetapi rata-rata manusia di muka bumi ini melakukan aktivitas seperti itu.

Pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas semuanya. Yang akan kita bahas hanyalah tentang bercermin saja. Setiap kita tentu sudah tak asing lagi dengan benda yang bernama cermin. Dalam bahasa inggris disebut mirror. Benda ini adalah alat untuk melihat bayangan sebuah benda. Memang kehidupan masyarakat di zaman modern ini sangat erat kaitannya dengan teknologi yang canggih. Namun, secanggih-canggihnya teknologi tetap saja menggunakan bahan dari alam. Dahulu kala, bentuk cermin tidaklah sebagaimana yang kita temui saat ini. Kecil, mungil, menarik, dan mudah dibawa kemana-mana. Awalnya cermin dibuat dari batu yang mengkilat. Tentu hal itu tidaklah sepraktis cermin yang kita temui sekarang. Itu merupakan sejarah di zaman dahulu kala.

Kalau kita mau melihat penggunaan cermin saat ini, tentu tak bisa menghitung berapa banyak orang yang memakainya. Di saat kita pergi ke kantor dengan naik mobil, kita secara tidak sadar telah menggunakan cermin. Lihat saja kaca spion di mobil kita. Itu adalah cermin cembung. Kaca spion sepeda motor juga demikian. Tatkala kita mau berbelanja di supermarket atau toko swalayan, kita menemukan banyak cermin yang dipasang di dinding. Sebagai penunjang keamanan toko fungsinya. Meskipun sekarang sudah banyak yang menggunakan kamera CCTV. Kepanjangan dari CCTV itu ialah Closed Circuit Television. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maka artinya televisi sirkuit tertutup. Iya ini bisa sebagai tambahan pengetahuan saja bagi teman-teman. Saat pergi ke masjid untuk shalat berjamaah atau pengajian. Di sana sering kita temui cermin. Terutama di lokasi yang dekat dengan tempat wudhu.

Termasuk ketika kita di rumah. Di hampir seluruh rumah kita dapati barang berupa cermin ini. Tatkala habis mandi dan berpakaian, kita biasanya berdiri di depan cermin. Untuk melihat penampilan kita yang bayangannya ada pada cermin tersebut. Kala wajah kita mungkin muncul jerawatnya, kita langsung memeriksa wajah kita dengan cermin. Tatkala menyisir rambut kita agar kelihatan rapi, kita mesti berada di depan cermin. Pun demikian para wanita yang sedang berhias. Pasti sangat memerlukan cermin untuk berhias sendiri. Bila tak menggunakan cermin maka bisa jadi salah bila memoleskan lipstik atau bedak. Terkecuali ada orang lain yang membantunya.

Kita bisa bayangkan jika kita berada di depan cermin. Saat itu kita senang dan gembira melihat begitu indahnya penampilan kita. Wajah yang ganteng bagi laki-laki dan cantik bagi wanita. Demikian juga postur tubuh yang ideal dan semampai. Sungguh senang diri kita melihat penampilan diri saat di depan cermin. Tetapi, kita mesti harus ingat bahwa semuanya itu adalah karunia dan pemberian dari Allah Subahanahu wa ta’ala. Sekali-kali tidak boleh kita melupakan hal ini. Kita mesti mensyukuri nikmat Allah tersebut. Salah satu cara mensyukurinya yakni dengan kita membaca doa bercermin selalu. Tentang lafazhnya yakni:
yang pertama :

doa bercermin untuk anak atau dewasa

Latinnya :
ALHAMDULILLAAHI KAMAA HASSANTA KHALQII FAHASSIN KHULUQII.
Artinya :
“Segala puji bagi Allah, baguskanlah budi pekertiku sebagaimana Engkau telah membaguskan rupa wajahku.”

atau bisa juga membaca yang kedua :

doa bercermin

Latinnya :
ALLAHUMMA KAMAA HASSANTA KHALQII FAHASSIN KHULUQII.
Artinya :
” Ya Allah sebagaimana Engkau telah ciptakan aku dengan baik, maka perbaikilah akhlakku.”

Kita bisa memakai salah satu doa di atas. Bila mana tidak hafal maka kita bisa mulai menghafalkannya. Penting juga untuk memahami arti atau makna doanya. Sehingga kita akan lebih khusyuk tatkala mengucapkannya nanti. Bentuk cara mensyukuri lainnya selain membaca doa tersebut yaitu dengan menggunakan badan dan penampilan kita ini beribadah kepada Allah subhanahu wa ta’ala. Misalnya saja selalu mengerjakan shalat wajib lima waktu dan menjalankan puasa wajib di bulan ramadhan. Atau banyak sekali ibadah wajib atau sunah lainnya yang bisa dikerjakan. Semoga ulasan singkat ini memberi faedah berharga bagi seluruh pembaca sekalian. Wassalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.