Doa Iftitah Dalam Sholat Lengkap Latin Dan Artinya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Tiap hari kita sebagai seorang muslim menjalankan ibadah shalat wajib yang lima waktu. Sedari kecil idealnya seseorang mulai melaksanakan ibadah sholat ini. Pendidikan mengenai ibadah ini sudah harus dimulai semenjak anak masuk usia tujuh tahun. Sebelum itu sudah boleh diajarkan tentang masalah ibadah shalat. Lebih sedini mungkin akan lebih baik. Caranya mungkin dengan hal-hal yang sederhana. Anak tidak merasa diajari tentang shalat. Meskipun sebenarnya ia sedang dididik secara tidak langsung untuk mengetahui caranya shalat itu bagaimana. Salah satu cara mengajari anak untuk shalat ialah mengajak mereka untuk membersamai orang tua dalam shalat. Ketika ayah dan ibunya mengerjakan shalat, ajaklah sang buah hati untuk ada di dekat mereka. Meski pun sang anak belum bisa atau mau melakukan shalat seperti kita tidaklah masalah. Karena memang usia mereka masih kecil. Belum saatnya untuk berkewajiban mengerjakan shalat.

Misalnya saja anak kita suruh duduk di samping kita. Dengan mereka duduk di dekat kita mendirikan shalat maka mereka akan melihat dengan mata dan kepala sendiri bagaimana kita mengerjakan shalat. Seperti apa berdirinya? Lalu bagaimana cara mengangkat tangan saat takbiratul ihram? Kemudian bagaimana saat ruku dan sujud? Hingga akhirnya menengok ke arah kanan dan kiri dan mengucapkan salam. Ini semua bisa dilihat dengan lengkap tanpa media apa pun. Cukup anak ada di dekat orang tuanya saat shalat. Dan umumnya anak itu akan ingin selalu dekat dengan ayah dan ibunya. Meskipun mungkin shalatnya agak lama bagi si anak, tetapi anak tersebut akan tetap setia menunggui orang tuanya sedang shalat. Apalagi dengan si ibu. Biasanya dengan sang ibu anak kecil itu dekat sekali.

Model pendidikan seperti ini amat sederhana namun sangat efektif bagi perkembangan si buah hati. Terutama perkembangan dalam kehidupan beragamanya. Yang menjadi salah satu hal penting atau kewajiban utama yang mesti segera diajarkan kepada si buah hati yakni shalat wajib lima waktu. Dari shalat subuh, dhuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Masing-masing ada gerakan dan bacaanya yang harus dipelajari dengan baik. Setelah kami sampaikan pentingnya mendidik anak-anak dengan agama atau ibadah yang benar. Selanjutnya kita fokuskan di sini tentang pembahasan mengenai bacaan shalat sesuai sunah Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam.

Lafadz doa iftitah dalam shalat

Pada kesempatan kali ini kami tidak membahas seluruh bacaan di dalam shalat dari awal hingga akhir. Tetapi yang akan kami fokuskan ialah mengenai doa atau bacaan iftitah di dalam shalat. Permasalahan doa iftitah ini bukan hal yang sepele. Membacanya termasuk hal yang disunahkan. Sehingga sangatlah penting untuk kita memperhatikan doa tersebut. Yang paling penting untuk pertama kali yakni kita mengetahui lafazh doanya. Mengenai bacaa doanya yakni:

Doa Iftitah Dalam Sholat Lengkap Latin Dan Artinya

Latinnya :
WAJJAHTU WAJ-HIYA LILLADZII FATHARAS SAMAAWAATI WAL ARDHA HANIIFAW WAMAA ANA MINAL MUSYRIKIINA. INNA SHALAAATII WA NUSUKII, WA MAHYAAYA WA MAMAATII LILLAAHI RABBIL ‘AALAMIINA. LAA SYARIIKALAHU WA BI DZAALIKA UMIRTU WA ANA MINAL MUSLIMIINA. ALLAHUMMA ANTAL MALIKA LAA ILAHA ILLAA ANTA ANTA RABBII WA ANA ‘ABDUKA ZHALAMTU NAFSII WA ‘TARAFTU BIDZANBII FAGH FIRLII DZUNUUBII JAMII’AN INNAHU LAA YAGHFIRUDZ DZUNUUBA ILLAA ANTA, WAHDINII LI AHSANIL AKHLAAQI LAA YAHDII LI AHSANIHAA ILLA ANTA, WASHRIF ‘ANNII SAYYI AHAA, LAA YASHRIFU ‘ANNII SAYYI AHAA ILLA ANTA, LABBAIKA WA SA’DAIKA, WAL KHAIRU KULLUHU BI YADAIKA, WASYARRU LAISA ILAIKA, ANA BIKA WA ILAIKA TABAARAKTA WA TA’AALAITA, ASTAGHFIRUKA WA ATUUBU ILAIK.

Untuk arti atau terjemahan dalam bahasa Indonesia dari doa tersebut adalah:
Aku menghadap kepada Tuhan Pencipta langit dan bumi, dengan memegang agama yang lurus dan aku tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya shalat, ibadah dan hidup serta matiku adalah untuk Allah. Tuhan seru sekalian alam, tiada sekutu bagi-Nya, dan karena itu, aku diperintah dan aku termasuk orang-orang muslim.
Ya Allah, Engkau adalah Raja, tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Engkau, engkau Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku menganiaya diriku, aku mengakui dosaku (yang telah kulakukan). Oleh karena itu ampunilah seluruh dosaku, sesungguhnya tidak akan ada yang mengampuni dosa-dosa, kecuali Engkau. Tunjukkan aku pada akhlak yang terbaik, tidak akan menunjukkan kepadanya kecuali Engkau. Hindarkan aku dari akhlak yang jahat, tidak akan ada yang bisa menjauhkan aku daripadanya, kecuali Engkau. Aku penuhi panggilan-Mu dengan kegembiraan, seluruh kebaikan di kedua tangan-Mu, kejelekan tidak dinisbahkan kepada-Mu. Aku hidup dengan pertolongan dan rahmat-Mu, dan kepada-Mu (aku kembali). Maha Suci Engkau dan Maha Tinggi. Aku minta ampun dan bertaubat kepada-Mu.

Kemudian doa iftitah yang lainnya:

Doa Iftitah Dalam Sholat Lengkap

Latinnya :
ALLAAHUMMA RABBA JIB-RILA WA MIIKAAIILA, WA ISRAAFIILA FAA THIRASSAMAA WAATI WAL ARDHI, ‘AALIMAL GHAIBI WASYAHAADATI ANTA TAHKUMU BAINA ‘IBAADIKA FIIMAA KAANUU FIIFI YAKHTALIFUUNA. IHDINII LIMAKH TULIFA FIIHI MINAL HAQQI BI IDZNIKA TAJDII MANTASYAA U ILA SHIRAATHIM MUSTAQIIM.
Untuk artinya atau terjemahannya adalah
“Ya Allah, Tuhan Jibrail, Mikail dan Israfil. Wahai Pencipta langit dan bumi. Wahai Tuhan yang mengetahui yang ghaib dan nyata. Engkau yang menjatuhkan hukum (untuk memutuskan) apa yang mereka pertentangkan. Tunjukkanlah aku pada kebenaran apa yang dipertentangkan dengan seizin dari-Mu. Sesungguhnya Engkau menunjukkan pada jalan yang lurus bagi orang yang Engkau kehendaki”.

Atau bisa pula dengan membaca sebagai berikut :

Doa Iftitah Dalam Sholat

Latinnya :
ALLAHUMMA BAA’ID BAINII WA BAINA KHATHAA YAAYA KAMAA BAA’ADTA BAINAL MASYRIQI WAL MAGHRIB. ALLAHUMMA NAQQINII MIN KHATAAYAAYA KAMAA YUNAQATS TSAUBUL ABYADHU MINAD DANAS. ALLAHUMAGH SILNII MIN KHATHAA YAAYA BIL MAA’I WATS TSALJI WAL BARAD.
Artinya atau terjemahannya adalah:
“Ya Allah, jauhkan antara aku dan kesalahan-kesalahanku, sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dan kesalahan- kesalahanku, sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan salju, air dan air es”.

Nah, demikian beberapa macam doa iftitah secara lengkap arab latin maupun juga dengan artinya. Memang ketika kita melaksanakan shalat wajib lima waktu, doa tersebut tidak kita baca secara jahr atau keras. Sehingga anak kita pun tidak mendengar bacaan kita. Namun, saat kita telah selesai mengerjakan shalat maka bisa dipakai untuk mengajarkannya kepada anak-anak. Semoga anak-anak kita menjadi insan yang taat beribadah dan berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Doa Perlindungan Untuk Anak Lengkap Dengan Artinya

Pada kali ini kita akan membahas tentang doa perlindungan untuk anak lengkap dengan artinya. Setiap orang tua selalu menyayangi anak-anaknya. Orang tua sangat bahagia dengan kehadiran si buah hati. Anak-anak menjadi pelengkap kebahagiaan sebuah keluarga. Kelahiran seorang bayi di dunia merupakan kesyukuran yang luar biasa. Orang tua bersyukur diberi nikmat berupa anak. Di samping anak-anak itu juga sebetulnya sebagai amanah dari Allah subhanahu wa ta’ala. Sebagai seorang yang bersyukur tentu ia mesti menjaga betul amanah berupa anak ini. Ia akan merawat dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya.

Di hari ketujuh kelahiran seorang anak biasanya langsung dilakukan aqiqah. Ditandai dengan memberi nama kepada anak tersebut. Nama yang dibuat oleh orang tua pun adalah yang terbaik. Dalam nama yang ditentukan orang tua itu memiliki arti yang bagus. Di samping memberi nama, maka anak juga dicukur rambutnya. Tidak lupa pula dengan menyembelih kambing. Untuk anak yang lahir itu laki-laki maka menyembelih kambing jumlahnya dua. Sedang bila anaknya yang lahir itu perempuan maka menyembelih kambing jumlahnya satu.

Doa perlindungan untuk anak

Selanjutnya, orang tua pun hendaknya sering mendoakan kepada si anak. Tidak hanya orang tuanya saja sebetulnya. Siapa saja bisa mendoakan kepada si anak bayi tersebut. Bahkan mereka yang biasanya datang ke rumah pun sebaiknya membaca doa perlindungan anak dengan baik. Tidak hanya sekali saja, boleh mendoakannya berkali-kali. Lafazh dari doanya yakni:

Doa Perlindungan Untuk Anak Lengkap Dengan Artinya

Latin:
U’IIDZUKUMAA BI KALIMAA TILLAAHIT TAMMAH MIN KULLI SYAITHAA NIN WA HAAMMAH, WA MINKULLI ‘AININ LAAMMAH.

Yang artinya :
“Aku berlindung kepada Allah untukmu berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dari segala setan, binatang yang berbisa dan pandangan mata yang jahat.”

Doa yang pendek dan begitu mudah untuk dihafalkan oleh siapa pun. Teman-teman pembaca yang belum hafal sama sekali bisa mulai untuk membacanya. Selanjutnya nantinya bisa dihafal dan diamalkan. Termasuk pula memahami makna di dalam doa tersebut penting untuk dilakukan. Doa tersebut sebetulnya bersumber dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Di dalam doa di atas kita mendoakan agar anak kecil dan bayi itu dilindungi Allah subhanahu wa ta’ala dari segala hal yang tidak baik. Dengan perlindungan Allah subhanahu wa ta’ala maka sudah sangat sempurna. Ketika Allah subhanahu wa ta’ala telah menurunkan perlindungan dan pertolongannya maka sudah tidak ada lagi yang bisa mengganggu si anak kecil atau bayi tersebut. Beberapa hal yang mengganggu anak kecil tersebut, antara lain;

 1. Setan dalam bentuk jin
  Setan ini pekerjaannya selalu mengganggu manusia. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga hari kiamat nanti, setan akan selalu mengganggu manusia. Cara mengganggunya pun dengan aneka model dan bentuk. Tidak terkecuali kepada anak kecil kita. Setan juga akan bisa mengganggu anak kecil tersebut. Maka begitu penting bila kita berdoa untuk si anak itu.
 2. Binatang yang berbisa
  Segala binatang yang memiliki bisa tentu sangat berbahaya bagi manusia pada umumnya. Terlebih lagi bagi seorang anak kecil atau bayi yang sama sekali belum memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya.
 3. Pandangan mata yang jahat
  Meski sebuah pandangan mata saja. Tetapi pandangan mata yang jahat ini bisa membahayakan. Sehingga sangat penting untuk kita memohon perlindungan dari hal tersebut.

Begitu pentingnya doa tersebut. Rugilah bila kita sampai melupakannya. Meski kita belajar untuk bisa hafal dan selanjutnya bisa menghafalkannya dengan baik.

Doa Sebelum Belajar Lengkap Dengan Artinya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Setiap orang tentu ingin mendapatkan kebahagian dan kesuksesan di dalam hidupnya. Sobat ngaji semua pun juga pasti menginginkan hal yang demikian. Anak-anak yang masih sekolah saja sudah berniat dan bertekad untuk meraih kesuksesan. Saat masih muda digunakan untuk melakukan apa saja guna meraih masa depan yang gemilang. Belajar menjadi contoh kegiatan yang amat baik untuk dilakukan. Waktu muda hendaknya diisi dengan aktivitas positif semacam ini. Kesempatan emas di waktu seseorang masih berusia muda mestinya dimanfaatkan dengan baik untuk selalu banyak belajar.

Hampir sebagian besar waktu anak-anak dan para remaja digunakan untuk sekolah. Baik itu yang berupa sekolah umum, sekolah agama, madrasah, atau pun pondok pesantren yang kini semakin banyak jumlahnya. Di lembaga pendidikan berupa sekolah inilah kegiatan belajar menjadi hal yang paling utama. Ketika seorang melanjutkan pendidikannya maka masuklah ke perguruan tinggi atau universitas. Di tempat tersebut juga menjadi tempat belajar yang lebih komprehensif lagi. Di tingkat perguruan tinggi para mahasiswa akan lebih terfokus pada jurusan yang ia ambil. Memang sebagai seorang pelajar dan mahasiswa itu tugasnya belajar dengan sebaik mungkin. Meskipun pada kenyataannya belajar tidak hanya bisa dilakukan di dalam sekolah maupun kampus saja. Ada berbagai tempat lainnya yang bisa digunakan sebagai tempat belajar.

Macam-macam doa sebelum belajar

Tiap muslim tentunya mempunyai adab yang penting ketika belajar. Ia mestinya membaca doa sebelum belajar ketika sebelum memulainya. Sobat ngaji semua yang berbahagia. Kali ini kami akan tuliskan beberapa doanya.

Yang pertama :

Doa Sebelum Belajar Lengkap

ALLAAHUMMAFTAH LANA HIKMATAKA WANSYUR ‘ALAINAA RAHMATAKA MIN KHAZAA INI RAHMATIKA YAA ARHAMAR RAAHIMIIN.

Artinya:
“Ya Allah, bukakanlah untuk kami hikmah-Mu dan taburkanlah kepada kami rahmat-Mu dari gudang-gudang rahmat-Mu wahai Dzat yang Maha Kasih.”

Yang kedua:

Doa Sebelum Belajar

“RADLITTU BILLAHI RABBA, WABIL ISLAAMI DINAA, WA BI MUHAMMADIN NABIYA WARASULAA, RABBI ZIDNII ‘ILMAA WARZUQNII FAHMAA”.

Artinya:
“Kami ridho Allah Swt sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik”

Yang ketiga:

Doa Sebelum Belajar Pendek

RABBI ZIDNII ‘ILMAN WARZUQNII FAHMAA, WAJ’ALNII MINASH-SHAALIHIIN
Artinya :
“Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizqi akan kepahaman. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang sholih.”

Dari ketiga macam di atas maka kita bisa memilih salah satu. Silakan kita memilihnya. Apakah yang pertama, kedua, atau yang ketiga. Belajar merupakan bentuk usaha untuk meraih ilmu. Kedudukan ilmu sangatlah mulia. Dengan ilmu banyak hal bisa dilakukan. Tentu saja ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu yang malah memberi madharat. Sesuatu yang baik maka semestinya diawali dengan berdoa. Dalam hal ini kita membaca doa sebelum belajar pada tiap kali hendak memulai aktifitas mulia tersebut.

Ada beberapa makna yang bisa kita ambil dari lafazh doa di atas. Pertama, kita sebagai manusia yang lemah maka sudah sepantas selalu memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta’ala. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan karena pertolongan dari Allah. Tak pantas orang yang sedang menuntut ilmu atau belajar menganggap bahwa ilmu yang diperolehnya itu berkat dari usahanya saja. Sikap seperti ini bisa membawa kepada kesombongan. Padahal, sikap sombong sangat dicela. Sikap seperti ini mesti dijauhi oleh mereka yang menuntut ilmu khususnya dan semua orang pada umumnya.

Yang kedua, kita meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta’ala sebagai pemilik ilmu. Kita seharusnya memohon kepada Allah supaya dikaruniakan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan. Baik itu untuk kebaikan di dunia maupun untuk kebaikan di akhirat kelak. Hanya Allah saja yang menguasai segala sesuatu. Ilmu-Nya tidak terbatas. Bahkan seluruh ilmu yang ada di dunia ini sebetulnya sangat sedikit sekali bila dibandingkan dengan ilmu yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta’ala.

Yang ketiga, kita mesti ridha bahwa Allah subhanahu wa ta’ala sebagai tuhan kita, Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam sebagai nabi serta rasul dan Islam sebagai agama kita kaum muslimin. Dengan keridhaan ini maka kita akan menjadi lebih mudah meraih ilmu yang bermanfaat serta ilmu tersebut tidak membahayakan kehidupan manusia. Tentu saja keridhaan itu mesti tertanam betul di dalam hati sanubari. Yang keempat, mencari ilmu perlu memiliki kemampuan untuk memahami dengan baik. Maka kita memohon agar dipahamkan atas ilmu yang kita pelajari. Kemampuan pemahaman atau kecerdasan ini sangat memudahkan kita menyerap ilmu yang hendak dipelajari.

Dan yang kelima, kita memohon agar dijadikan orang-orang yang tergolong shalih. Setinggi ilmu atau sebanyak apa pun ilmu yang kita miliki tidak akan memberi kebaikan bagi diri seseorang bila mana tidak dilandasi dengan keshalihan. Idealnya, ilmu yang kita pelajari itu seyogyanya menjadikan diri kita menjadi orang yang lebih shalih lagi. Orang yang mendapatkan ilmu tersebut akan semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta’ala dalam kehidupannya.

Dengan berdoa maka kita akan menjadi orang yang benar-benar mengharap kebaikan. Ilmu yang akan kita pelajari menjadi lebih berkah. Proses untuk meraih ilmu yang penuh dengan adab yang baik yakni membaca doa sebelumnya merupakan satu point yang amat terpuji. Tidak mengherankan kalau para guru maupun ustadz atau ustadzah selalu mengajak para murid dan santrinya membaca doa terlebih dahulu sebelum memulai aktivitas pembelajaran. Tidak hanya pada pagi hari saja membaca doa seperti itu. Saat kapan pun hendak belajar sangat bagus bila membacanya selalu. Bila belum hafal maka bisa dimulai dari sekarang berusaha menghafalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Doa Sebelum Tidur Lengkap Arab Latin dan Artinya

Assalaamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Gimana kabar hari ini sobat semua? Tetap semangat dan selalu bersyukur bukan? Alhamdulillah kalau begitu. Kita mau bahas doa sebelum tidur lengkap dengan arab latin serta artinya. Masalah tidur tentu menjadi hal yang rutin dilakukan oleh semua manusia, termasuk diri kita sendiri. Kita semua tidak ada yang gak pernah tidur dalam kehidupan ini. Tidak ada satu pun orang yang kuat tidak tidur dalam hidupnya. Kalau hanya tidak tidur dalam sehari semalam saja mungkin ada yang kuat. Meskipun kebanyakan orang sudah sulit melakukan hal itu. Setiap hari kita tidur adalah sebuah nikmat yang begitu luar biasa. Khususnya di malam hari orang tidur. Kalau di siang hari mungkin tidak semua bisa melakukannya karena umumnya orang menggunakan waktu di siang hari untuk bekerja mencari nafkah serta berbagai aktivitas yang lainnya. Tetapi, sebagian ada pula yang menjadikan waktu istirahat saat bekerja untuk diisi dengan tidur siang. Meskipun tentu durasinya tidur cukup pendek. Tidak masalah. Bagus saja itu kok. Cuma kalau sedang bekerja atau belajar terus tidur, nanti tidak akan rampung pekerjaan atau tugasnya. Iya, kan?

Waktu malam memang sebaiknya digunakan untuk beristirahat. Terutama untuk tidur. Dan ternyata tidur di waktu malam sangat bagus untuk kesehatan tubuh kita. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta’ala di dalam Al-quran Surat Al-Mukmin ayat 61 yang artinya : “Allah-lah yang menjadikan malam untuk kamu supaya kamu beristirahat padanya; dan menjadikan siang terang benderang. Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyal karunia yang dilimpahkan atas manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.” Jadi, fitrahnya manusia adalah tidur di saat malam hari. Tentu saja sebaiknya sebagian malam dipakai pula untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta’ala, misal untuk membaca ayat-ayat Al-Quran, shalat tahajud serta berdzikir.

Sebagai seorang muslim yang baik, tidur tidak semata-mata untuk istirahat saja. Akan tetapi, tidur juga diniatkan sebagai bagian dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta’ala. Tidur juga menjadi hak dari tubuh kita untuk beristirahat. Dalam tidur pun ternyata ada doanya. Ada doa sebelum tidur yang bisa kita baca, lho. Mengenai lafazhnya, berikut silakan disimak bersama.

DOA SEBELUM TIDUR YANG PERTAMA

Doa Sebelum Tidur Lengkap Arab Latin dan Artinya

Latinnya :
BISMIKA ALLAHUMMA AHYAA WA BISMIKA AMUUT.
Artinya :
“Dengan menyebut nama-Mu Ya Allah aku hidup dan dengan menyebut nama-Mu Ya Allah aku mati. “

DOA SEBELUM TIDUR YANG KEDUA

Doa Sebelum Tidur Pendek

Latinnya :
BISMIKA ALLAHUMMA AMUUTU WA AHYAA
Artinya : “Dengan nama-Mu, ya Allah. Aku mati dan hidup.”

DOA SEBELUM TIDUR YANG KETIGA

Doa Sebelum Tidur

Latinnya :
ALLAHUMMA QINII ‘ADZAABAKA YAUMA TAB’ATSU ‘IBAADAK. (Dibaca tiga kali).
Artinya : “Ya Allah! Jauhkanlah aku dari siksaanMu pada hari Engkau membangkitkan hamba-hambaMu.” (Dibaca tiga kali).

DOA SEBELUM TIDUR YANG KEEMPAT

Doa Sebelum Tidur Panjang

Latinnya :
BISMIKA RABBII WA DHA’TA JANBII, WA BIKA ARFA’AHU, FA IN AMSAKTA NAFSII FARHAMHAA, WA IN ARSALTAHAA FAHFAZHHAA BIMAA TAHFAZHU BIHI ‘IBAADAKASH SHAALIHIIN.
Artinya :
” Dengan nama Engkau, wahai Tuhanku, aku meletakkan lambungku. Dan dengan namaMu pula aku bangun daripadanya. Apabila Engkau menahan rohku (mati), maka berilah rahmat padanya. Tapi, apabila Engkau melepaskannya, maka peliharalah, sebagaimana Engkau memelihara hamba-hambaMu yang shalih.”

DOA SEBELUM TIDUR YANG KELIMA

Doa Sebelum Tidur Panjang Lengkap

Latinnya :
ALLAHUMMA INNAKA KHALAQTA NAFSII WA ANTA TAWAFFAAHAA, LAKAMAMAATUHAA WA MAHYAAHAA, IN AHYAITAHAA FAHFAZH-HAA, WA IN AMATTAHAA FAGHFIRLAHAA, ALLAHUMMA INNII AS-A ALUKAL’AAFIYAH.
Artinya :
” Ya Allah. Sesungguhnya Engkau menciptakan diriku, dan Engkaulah yang akan mematikannya. Mati dan hidupnya hanya milikMu. Apabila Engkau menghidupkannya, maka peliharalah. Apabila Engkau mematikannya, maka ampunilah. Ya Allah! Sesungguhnya aku memohon kepadaMu keselamatan.”

Dengan berbagai macam bacaan tersebut maka kita bisa memilih untuk membaca salah satu doa di atas. Lafazhnya ada yang pendek dan ada pula yang panjang. Kita juga boleh membaca semuanya. Makna yang terkandung dari doa di atas sangatlah bagus. Kita sebagai manusia yang lemah dan tidak berdaya hendaknya selalu mengagungkan Allah subhanahu wa ta’ala. Sering menyebut nama Allah dalam memulai segala kebaikan. Kita pun memohon agar selalu diberi rahmat dan keselamatan. Selain itu, kita memohon agar di saat dibangkitkan nanti kita diringankan perhitungan amal kita. Semoga bermanfaat untuk sobat ngaji dan para pembaca sekalian. Salam sukses untuk semua. Tidur kita akan semakin bermakna dengan diawali membaca doa. Wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.

Bacaan Doa Ziarah Kubur Lengkap Latin Serta Artinya

Assalaamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Pada sore hari ini, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apa pun. Kali ini kita akan membicarakan tentang adab yang penting dalam melakukan ziarah ke kuburan atau makam. Kuburan merupakan tempat dimana dikuburkannya jenazah. Di berbagai tempat bisa dengan mudah menjumpai yang namanya makam atau pekuburan. Baik itu di perkotaan atau di pelosok pedesaan. Bahkan di setiap desa pun biasanya terdapat kuburan atau makam. Bila mana kita bepergian pun sering kita jumpai yang namanya kuburan. Jadi, tempat tersebut sudah bukan hal yang asing lagi bagi kita semua.

Setiap muslim tentunya juga pernah pergi ke kuburan. Bagi laki-laki khususnya, ketika ada orang yang meninggal maka mereka pun ikut mengantarkan jenazah sampai di pekuburan. Meskipun tidak semua orang melakukannya. Namun, hal seperti ini banyak yang melakukannya. Khusus bagi wanita, memang mengantarkan jenazah dan menguburkannya ini tidaklah diperintahkan. Terkecuali memang sudah tidak adanya kaum laki-laki. Di lain waktu, ada pula momen dimana seseorang baik laki-laki atau wanita pergi mengunjungi makam atau kuburan. Waktu tersebut yakni ketika berziarah ke kuburan. Biasanya makam yang diziarahi ini adalah keluarga dekatnya. Meskipun tidak mesti demikian. Nah, di dalam melakukan ziarah ke makam atau kuburan ini perlu memperhatikan adab-adabnya. Salah satunya yakni membaca doa ziarah kubur yang lafaznya ada beberapa macam seperti di bawah ini.
Yang pertama :

Bacaan Doa Ziarah Kubur Latin Serta Artinya

Latinnya :
ASSALAMU ‘ALAIKUM AHLAD DIYAARI MINAL MU’MINIINA WAL MUSLIMIINA, WA INNAA INSYAA ALLAAHU BIKUM LA LAAHIQUUNA, AS ALULLAAHA LANAA WA LAKUMUL ‘AAFIYAH.
Artinya :
“Semoga keselamatan tercurah kepada kalian, wahai penghuni kubur, dari (golongan) orang-orang beriman dan orang-orang Islam. Dan kami insya Allah akan menyusul kalian, aku meminta keselamatan kepada Allah untuk kami dan kalian” .

Yang kedua :

Bacaan Doa Ziarah Kubur Pendek

Latinnya :
ASSALAAMU ‘ALAIKUM DAARA QAUMIN MU’MINIINA, WA INNAA INSYAA ALLAAHU BIKUM LAA HIQUUN.
Artinya :
“Semoga keselamatan atas kamu sekalian wahai penghuni perkampungan orang-orang mukmin dan insya Allah kami pun akan menyusul kalian”.

Yang ketiga :

Bacaan Doa Ziarah Kubur Lengkap Artinya

Latinnya :
ASSALAMU ‘ALAIKUM AHLAD DIYAARI MINAL MU’MINIINA WAL MUSLIMIINA, WA INNAA INSYAA ALLAAHU LA LAAHIQUUNA, AS ALULLAAHA LANAA WA LAKUMUL ‘AAFIYAH.
Artinya :
“Semoga keselamatan atas penghuni kubur ini dari orang-orang beriman dan orang-orang Islam. Dan kami insya Allah akan menyusul, aku memohon keselamatan kepada Allah untuk kami dan untuk kalian”.

Yang keempat :

Doa Ziarah Kubur

Latinnya :
ASSALAMU ‘ALAA AHLID DIYAARI MINAL MU’MINIINA WAL MUSLIMIINA, WA INNAA INSYAA ALLAAHU LA LAAHIQUUNA, AS ALULLAAHA LANAA WA LAKUMUL ‘AAFIYAH.
Artinya :
“Semoga keselamatan atas penghuni kubur ini dari orang-orang beriman dan orang-orang Islam. Dan kami insya Allah akan menyusul, aku memohon keselamatan kepada Allah untuk kami dan untuk kalian”.

Sering pula bacaan tersebut dinamakan salam untuk penghuni kubur. Kita bisa memilih salah satu dari doa di atas. Bila mungkin belum hafal maka tinggal dibaca berkali kali saja. Dalam waktu tidak lama insya Allah akan bisa hafal dengan sendirinya. Bila sudah hafal maka tinggal diamalkan atau dipraktekkan. Akan sangat baik bila kita membaca doa tersebut saat berziarah kubur. Maka perlu ada usaha sungguh-sungguh untuk bisa hafal doa tersebut.

Tatkala kita melakukan ziarah ke kuburan atau makam maka kita akan menjadi ingat yang namanya kematian. Begitu sibuknya manusia dengan pelbagai macam urusan terkadang menjadikan ia lupa bahwasannya akan ada kematian. Bila seseorang lupa akan kematian maka sangat mungkin kehidupannya bisa jauh dari kebaikan. Orang tersebut bisa lupa akan kehidupan akhirat. Suatu kehidupan yang kekal selama-lamanya. Apa jadinya bila orang sudah melupakan akhirat? Tentu hidupnya tidak akan dekat dengan kebaikan. Ia akan jauh dari kebahagiaan. Sangat mungkin dalam hidupnya malah hanya mencari kesenangan dunia saja. Pokoknya hidup untuk bersenang-senang dan menikmati dunia saja. Padahal, Allah subhanahu telah berfirman di dalam surat Al-An’am ayat 32 yang artinya: “Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu, sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?”

Dari ayat tersebut sudah sangat jelas. Bahwasannya hidup di dunia merupakan permainan dan senda gurau saja. Sedangkan untuk kehidupan akhirat nanti itulah yang kekal selama-lamanya. Untuk itu sangatlah penting untuk setiap muslim mengingati kehidupan akhirat nanti. Nah, menjadi suatu masalah yang penting untuk dibicarakan tentang ingat kematian ini. Dengan demikian, kita mesti mencari cara bagaimana kita mudah untuk ingat akan mati. Salah satu cara agar kita mudah ingat akan mati yakni dengan melakukan kegiatan berziarah ke kuburan atau makam. Cara tersebut sangat efektif untuk menjadikan orang ingat akan mati. Tatkala orang berziarah kubur, maka ia akan melihat banyak kuburan orang yang telah meninggal dunia. Di sana sini yang ditemui hanyalah makam orang yang telah meninggal dunia. Sebagian ada kuburan orang-orang yang telah dikenalnya dahulu. Sebagian tidak dikenalnya. Intinya, dengan melihat kuburan itu maka kita diingatkan akan kematian. Inilah pentingnya berziarah kubur. Sampai di sini dahulu sobat. Semoga bermanfaat untuk para sobat ngaji semuanya. Wassalaamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Doa Untuk Orang Tua DiLengkapi Latin dan Artinya

Assalaamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Bagaimana kabar sahabat semua hari ini? Semua pada baik-baik saja kan? Alhamdulillah kalau begitu. Kebaikan memang menjadi harapan kita selalu. Pada momen yang bagus ini kami mencoba mengulas tentang orang tua. Tidak ada satu pun diantara kita yang terlahir di dunia ini tanpa melalui rahim ibu. Ia bersama ayah merupakan sosok yang berjasa besar. Kalau disebut orang tua maka yang dimaksud ialah ayah dan ibu. Hanya saja mengenai sebutan atau panggilan ini bisa berbeda-beda antar satu daerah dengan daerah lainnya. Tetapi maksud dan tujuannya tetaplah sama saja.

Ketika seseorang memanggil orang tentu tidak langsung ke namanya. Tetapi melalui kata panggilan yang sopan. Misalnya untuk memanggil ayah dengan kata ayahanda, bapak, abi, dan papa. Lalu untuk memanggil sang ibu dengan kata ibunda, bunda, ummi, dan mama. Sebagai seorang anak yang shaleh kita senantiasa diperintahkan Allah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Perintah tersebut tercantum di beberapa ayat Al-Quran. Diantara ayat Al-Quran itu adalah

 1. Surat Al-Isra ayat 23-24.
  Artinya :
  (23). dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia.
  (24). dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil”.
 2. Surat Al-Ankabut ayat 8.
  Artinya :
  (8). dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu- bapaknya. dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu. Maka janganlah kamu mengikuti keduanya. hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
 3. Surat Luqman ayat 14-15.
  Artinya :
  (14). dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.
  (15). dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu. Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu. Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
 4. Surat An-Nisa ayat 36.
  Artinya :
  (36). sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.

Banyak sekali bentuk berbakti kepada orang tua itu. Diantara bentuk berbakti kepada orang tua ialah mentaati segala perintahnya terkecuali perintah untuk bermaksiat, mendengarkan nasihatnya, memenuhi kebutuhannya, menjaga nama baiknya, menyambung silaturahmi dengan keluarga, dan mendoakannya. Nah, mengenai bacaan doa untuk orang tua itu yakni :

Doa Untuk Orang Tua Lengkap Latin dan Artinya

Latinnya :
RABBIGHFIRLII WALI WAALIDAYYA WARHAM HUMMA KAMAA RABBAYAANII SHAGHIIRAA.
Artinya:
” Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku (Ibu dan Bapakku), sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku diwaktu kecil “.

atau doa yang kedua :

Contoh Doa Untuk Orang Tua

Latinnya :
ALLAAHUMMAGHFIRLII WALI WAALIDAYYA WARHAM HUMMA KAMAA RABBAYAANII SHAGHIIRAA.
Artinya:
” Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku (Ibu dan Bapakku), sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku diwaktu kecil “.

atau baca doa yang ketiga :

Doa Untuk Orang Tua

Latinnya :
RABBIRHAM HUMAA KAMAA RABBA YAANII SHAGIIRAA.
Artinya:
” Wahai, Tuhanku ! Sayangillah keduanya sebagaimana mereka berdua telah menyayangiku pada waktu aku kecil “.

atau membaca doa yang keempat :

Doa Untuk Orang Tua

Latinnya :
RABBANAGHFIRLII WALI WAALIDAYYA WALIL MU’MINIINA YAUMA YAQUUMUL HISAAB.
Artinya:
” Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mu’min pada hari terjadinya hisab (hari kiamat) “.

atau doa yang kelima :

Doa Untuk Orang Tua

Latinnya :
RABBANAGHFIRLANA WALI WAALIDAINAA WARHAM HUMAA KAMAA RABBAYAANAA SHIGHAARAA.
Artinya:
“Ya Allah, ampunilah kami dan kedua orang tua kami, serta berilah rahmat kepada keduanya, sebagaimana mereka mendidik kami di waktu kecil”.

atau doa yang keenam :

Doa Untuk Orang Tua

Latinnya :
ALLAHUMMAGHFIRLANAA DZUNUUBANAA WA DZUNUUBA WAALIDAINAA WARHAM HUMAA KAMAA RABBAYAANAA SHIGHAARAA.
Artinya:
” Ya Allah ampunilah dosa dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, serta sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami “.

atau doa yang ketujuh :

Doa Untuk Orang Tua yang panjang

Latinnya :
RABBIGH FIRLII WALI WAALIDAYYA WA LIMAN DAKHALA BAITIYA MU’MINAWWALIL MU’MINIINA WAL MU’MINAATI WA LAA TAZIDIZHZHAA LIMIINA ILLAA TABAARAA.
Artinya:
“Wahai Tuhanku. ampunilah aku, ibu bapakku, dan orang yang masuk ke rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan “.

Kita bisa memilih salah satu doa di atas. Bisa pula dengan membaca semuanya. Sampai di sini dulu, semoga artikel ini memberikan manfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan penulisan dan sebagainya. Wassalaamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

sumber : https://poskajian.blogspot.com/2019/03/doa-untuk-orangtua-lengkap-latin-artinya.html

Doa Berlindung Dari Segala Penyakit Latin dan Artinya

Assalaamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Membaca doa berlindung dari segala penyakit untuk saat ini rasanya hal yang tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Sesuatu yang amat penting untuk dilakukan. Bagaimana tidak? Masyarakat dunia pada saat ini sedang menghadapi berbagai penyakit yang berbahaya. Tidak hanya satu wilayah atau tempat saja yang memiliki masalah hal ini. Tetapi hampir semua lokasi wilayah secara merata memiliki permasalahan yang sama. Maka tidak salah bila hal ini disebut sebagai pandemik. Sebuah wabah penyakit yang menerpa hampir seluruh wilayah di seantero dunia. Wabah meluasnya virus corona covid 19 adalah contohnya.

Banyak orang yang merasa kaget dengan kejadian seperti ini. Betapa tidak? Sebelumnya tidak terjadi apa-apa, kini dimana-mana dibahas virus corona tersebut. Bahkan sampai pemberitaan di media televisi dan koran sangat kental dengan tema penyakit yang baru itu. Berbagai usaha dalam mencegah tersebarnya penyakit tersebut pun dilakukan dengan gigih. Baik itu oleh masyarakat secara terkoordinir maupun tiap pribadi. Mereka mulai rajin membersihkan diri dengan dimulai mencuci tangan dengan sabun. Termasuk lingkungan rumah atau tempat tinggal pun dilakukan langkah-langkah nyata untuk kebersihannya. Kontak badan dengan orang lain pun dibatasi. Bahkan antar satu orang dengan yang lainnya pun dianjurkan berjarak maksimal satu meter. Kegiatan-kegiatan yang mesti mengumpulkan banyak orang pun dibatasi bahkan kalau tidak sangat penting maka ditunda untuk sementara waktu. Penundaan itu sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan berakhirnya. Menunggu keadaan sampai mulai baik lagi.

Tindakan nyata dalam mencegah penularan dan penyebaran virus corona tersebut tidaklah salah. Memang yang namanya mencegah itu jauh lebih baik dari pada mengobati. Tindakan preventif harus lebih diutamakan. Kalau sudah sakit maka lebih sulit keadaanya. Sebetulnya, selain penyakit yang diakibatkan oleh virus corona itu masih banyak. Tidak hanya melulu satu penyakit tersebut yang berbahaya. Ada deretan penyakit yang mengakibatkan banyaknya orang meninggal dunia di muka bumi ini. Contoh penyakit tersebut antara lain: Jantung koroner (orang yang mengalami penyakit ini terjadi kondisi penyempitan pada pembuluh darah jantung), stroke (penyakit ini terjadi karena pembuluh darah pada bagian otak tersumbat atauk bahkan pecah), TBC (penyakit yang menyerang paru-paru), kanker dengan segala jenisnya, diabetes (kondisi kadar gula darah yang tinggi dan terjadi dalam jangka panjang), diare (buang air besar berkali-kali yang berakibat cairan tubuh hilang terlalu banyak), dan masih banyak lagi.

Semua penyakit tersebut hendaknya dicegah semaksimal mungkin. Bagaimana pun kesehatan itu amatlah penting. Ia merupakan nikmat yang besar dari Allah subhanahu wa ta’ala. Keberadaannya sangat utama setelah iman dan Islam. Apalah artinya rumah mewah bila penghuninya terbaring tidak berdaya karena sakit. Apalah artinya mobil yang super mewah bila pemiliknya sakit dan tidak bisa menikmati adanya kendaraanya itu. Termasuk uang yang banyak pun sudah tak begitu berarti banyak jika pemiliknya sakit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesehatan itu amat penting.

Selain melakukan usaha secara maksimal dengan melakukan pencegahan secara baik dari berbagai penyakit. Melakukan pengobatan pun juga mesti dilakukan. Ketika sudah terbukti seseorang itu sakit maka hendaknya segera berobat. Jika hanya sakit ringan mungkin tidak perlu ke dokter maka tidak masalah. Misalnya saja sakit pilek ringan. Tetapi kalau muncul gejala penyakit yang membahayakan maka tindakan cepat harus dilakukan. Ia mesti segera dibawa ke dokter untuk dilakukan pertolongan. Apalagi bila mendapati penyakit tersebut sangat membahayakan bagi dirinya. Pertolongan terhadap orang yang sakit tersebut jangan sampai terlambat. Sebab bila sampai terlambat dalam penanganannya maka bisa fatal akibatnya.

Pengobatan pun biasanya menggunakan proses yang kadang tidak singkat. Seseorang misalnya terkena sakit TBC. Maka ia mesti minum obat selama berbulan-bulan tanpa putus satu kali pun. Bila mana lupa sehari tidak minum obat maka proses pengobatan harus diawali lagi dari awal. Menghadapi kondisi hal ini perlu kesabaran tersendiri. Penderita penyakit TBC harus sabar meminum obat tiap hari sampai beberapa bulan lamanya. Hingga akhirnya tercapai kesembuhan yang sempurna. Termasuk mereka yang mengalami penyakit lainnya pun juga demikian. Proses yang panjang itu mesti dilakukan guna meraih kesembuhan.

Di samping melakukan pencegahan yang maksimal dan pengobatan bila sudah sakit, kita pun tidak boleh lupa untuk memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta’ala. Baik itu mohon agar dijauhkan dari berbagai penyakit atau pun mohon kesembuhan dari penyakit tertentu yang diderita. Nah, untuk lafazh doa berlindung dari penyakit secara lengkap dengan artinya yakni :

doa berlindung dari segala penyakit

Tulisan latinnya :
ALLAHUMMA INNII ‘AUUDZU BIKA MINAL BARASHI WAL JUNUUNI WAL JUDZAAMI WA SAYYI IL ASQAAM.
Artinya :
Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari penyakit kulit, gila, lepra, dan dari penyakit yang jelek lainnya.

Doa ini sangatlah ditekankan untuk dibaca. Bukan hanya saat terjadinya wabah yang menyebar ke seluruh dunia atau adanya pandemik saja. Akan tetapi, doa tersebut tetap sangat bagus bila dibaca tiap masa. Tidaklah merugi orang yang berdoa kepada Tuhan itu. Doa tersebut bersumber dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad. Selain menyempurnakan ikhtiar maka berdoa tetap menjadi prioritas yang utama pula. Semoga kita semua terhindar dan terjauhkan dari berbagai penyakit jelek yang membahayakan. Amiin. Wassalaamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Doa Selamat Lengkap Arab Latin dan Artinya

Assalaamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Doa selamat yang panjang atau pendek sangat penting untuk kita pelajari. Dalam kehidupan kita selalu menginginkan kebahagiaan dan keselamatan. Bukan hanya untuk diri sendiri saja tetapi kepada seluruh anggota keluarga pula. Siapa pun kita? Tak ada satu orang pun yang tidak mengharapkan selamat dan bahagia di dalam kehidupannya. Dari awal hingga akhir hidup di dunia ini selalu mengharap bahagia dan juga selamat. Berbagai cara dilakukan oleh manusia untuk meraih bahagia. Dari cara yang halal hingga cara yang haram.

Contoh cara yang haram, misalnya saja seorang pencuri yang dengan berani mencuri sebuah barang yang mahal. Harapan si pencuri tersebut bila dia berhasil mencuri maka ia akan memperoleh barang yang bila dijual ia akan memperoleh uang. Dengan uang itu ia bisa membeli apa saja yang diinginkan. Padahal, tatkala mendapatkan uang itu maka hatinya tidak akan tenteram. Gelisah dan resah selalu menyelimutinya. Belum lagi ia bisa tertangkap dan dihukum akibat perbuatannya.

Untuk contoh mencari kebahagiaan yang halal, sebagai permisalannya ada seseorang yang bernama Yusuf yang berprofesi sebagai seorang karyawan swasta sebuah perkantoran. Ia berangkat pagi dan mulai bekerja pukul 07.30 WIB. Pulang kerja pukul 15.30 WIB. Sampai di rumah sekitar pukul 16.40 WIB. Sesampainya di rumah ia langsung pergi ke kios dekat rumahnya untuk jualan pulsa dan aksesoris komputer. Di kiosnya itu ia pun membuka jasa servis komputer dan printer. Kiosnya tutup jam 10 malam. Hal ini dilakukannya setiap hari terkecuali pada hari sabtu. Ia berharap dapat mendapatkan uang berlebih dengan usaha sampingannya. Dengan itu, ia berharap bisa membangun rumah baru dan mampu membeli mobil baru. Tidak lupa ia pun ingin berangkat haji bersama keluarganya tercinta. Kesemuanya itu baginya adalah sebuah kebahagiaan. Dari dua cara yang ditempuh tersebut, tentu saja yang diridhai oleh Allah Swt. hanyalah yang kedua. Cara inilah yang menjadikan bahagia dan selamat. Tidak hanya ikhtiar saja yang perlu dilakukan. Berdoa ternyata tidak kalah pentingnya.

Sahabat semua tentu sudah sering membaca doa di dalam kehidupan sehari-hari. Kala melakukan aktivitas apa pun maka tidak pernah meninggalkan kegiatan berdoa. Mau makan kita pun membaca doa. Mau tidur kita juga baca doa. Selesai dari makan juga ada doanya. Mau melakukan apa pun selalu membaca doa. Ini merupakan suatu kebiasaan yang amat positif. Hidup akan terasa indah dan mudah kala kita sering membaca doa. Siapa saja entah itu orang miskin atau kaya, masih anak-anak atau sudah dewasa, mereka semua sudah semestinya cinta akan doa.

Seluruh manusia yang hidup di muka bumi selalu berharap akan keselamatan dan kebahagiaan. Baik itu adalah anak-anak, remaja, dewasa, maupun orang tua. Kaum laki-laki maupun wanita. Dari berbagai bangsa dan bahasa. Tiada yang tidak memiliki cita-cita untuk meraih kedua hal penting itu. Beragam cara dilakukan demi tercapainya sebuah harapan. Saya yakin para pembaca pun demikian adanya. Termasuk saya pribadi juga.
Kehidupan manusia kalau boleh di bagi setidaknya ada dua. Pertama, hidup di dunia ini. Sedangkan yang kedua, hidup di akhirat kelak. Kita sekarang sedang menjalani hidup di alam dunia. Alam dunia memiliki sifat fana. Artinya segala yang ada di dunia ini suatu saat akan musnah. Tak ada yang kekal abadi kecuali Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebagus apa pun yang berada di dunia ini akan hilang akhirnya. Seorang yang cantik pun lama kelamaan akan pudar dimakan berjalannya usia. Karena sudah tua misalnya. Demikian juga seorang laki-laki yang super tampan sekali pun.
Barang yang kita miliki pun juga mengalami kerusakan suatu saat. Taruhlah sekarang kita memiliki kendaraan mobil misalnya. Mobil yang termahal dan termewah. Harganya milyaran. Fasilitas sangat lengkap dengan tingkat kenyamanan dan keamanan tinggi. Hari ini mungkin masih bagus. Tetapi suatu saat pasti ada masanya akan usang bahkan tidak berharga sama sekali. Rumah yang kita beli pun suatu saat akan rusak. Misalnya saja catnya mulai luntur dan sudah tak cerah lagi. Demikian kayu, perabot di dalamnya, serta bagian-bagian lainnya. Namun begitu, kita sebagai seorang muslim tidak boleh juga meninggalkan hal-hal keduniaan. Kita perlu kendaraan, makan bergizi, rumah untuk keluarga, pakaian yang baik, dan sebagainya. Itu juga bagian dari kebahagiaan.

Di akhirat pun kita ingin selamat bahagia sebagaimana di dunia. Di sana kita ingin masuk surga yang merupakan tempat yang kekal abadi. Tiada tempat yang lebih baik dari itu. Maka kita pun harus pula berusaha meraihnya. Beribadah kepada Allah Swt. dan mentaati serta menjauhi larangan-Nya adalah salah satu bentuk ikhtiar kita. Di samping itu kita juga mesti membaca doa selamat agar sukses usaha kita. Tidak hanya sekali saja membacanya. Namun perlu berkali-kali. Kita tentu di dunia maupun akhirat ingin mendapat keselamatan dan kebahagiaan. Berikut lafazh doanya.
Untuk yang pertama :

doa selamat dunia akhirat

Latinnya :
RABBANAA AATINAA FIDDUN YAA HASANAH, WA FIL AAKHIRATI HASANAH, WA QINAA ‘ADZAA BANNAAR.
Artinya :
“Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka.”
Doa ini diambil dari Surat Al Baqarah ayat 201.

dan untuk yang kedua :

doa selamat panjang

Latinnya :
ALLAAHUMMA INNAA NAS ALUKA SALAAMATAN FID DIINI WA ‘AAFIYATAN FIL JASADI WA ZIYAADATAN FIL ‘ILMI WA BARAKATAN FIR RIZQI WA TAUBATAN QOBLAL MAUTI WA RAHMATAN ‘INDAL MAUTI WA MAGHFIRATAN BA’DAL MAUT.
Artinya :
“Ya Allah kami memohon kepadaMu keselamatan dalam agama, dan kesehatan pada tubuh dan penambahan ilmu, dan keberkahan rizqi, serta taubat sebelum mati dan rahmat di waktu mati dan keampunan sesudah mati.”

Silakan sobat ngaji memilih salah satu dari doa di atas. Sangat bagus bila keduanya sering dibaca. Misalnya saja saat sesudah mengerjakan shalat wajib lima waktu. Bisa juga pada momen yang lainnya. Semoga artikel ini menambah manfaat bagi para pembaca yang berbahagia. Moga semuanya selalu selamat dalam menjalani ativitas hariannya. Wassalaamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

https://poskajian.blogspot.com/2018/11/doa-mohon-keselamatan-dunia-akhirat.html

2 Macam Doa Keluar Rumah Lengkap Latin Dan Artinya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Setiap kita memiliki kegiatan di luar rumah. Kehidupan memang seperti perjalanannya. Tidak hanya cukup di dalam rumah saja semua aktivitas dikerjakan. Banyak profesi yang mengharuskan untuk keluar dari rumah menuju ke suatu tempat. Seorang anak yang masih berstatus pelajar maka tiap hari ia pergi ke sekolah atau madrasah. Baik itu tingkat dasar, menengah maupun atas atau kejuruan. Seorang yang berprofesi sebagai petani maka ia rutin tiap hari menuju ke sawahnya. Ia mesti menanam, memupuk, mengatur irigasi, menyiangi, membasmi hama, dan memanennya bila telah sampai saatnya. Hal itu dilakukan di sawah yang terkadang posisinya jauh dari rumahnya. Panas terik matahari tidaklah menjadi halangan untuk mencari rezeki.

Seorang pedagang pergi ke toko atau pasar. Di situlah tempat transaksi jual beli antara dia dengan para pembeli atau pelanggannya. Dengan transaksi itulah nanti dihasilkan keuntungan. Hasilnya bisa digunakan untuk membiayai kehidupan rumah tangga. Lain lagi dengan seorang pekebun. Ia pergi dari rumahnya menuju kebunnya. Bisa kebun buah-buahan, sayur mayur, teh, kopi, karet, kelapa sawit, dan lain sebagainya. Buah-buahan kini sudah banyak dibudidayakan dengan cara seperti perkebunan. Misalnya saja kebun buah salak, kebun apel, kebun buah nanas, kebun sawo, kebun pisang, dan lain-lain. Hasil keuntungannya pun juga lumayan besar.

Para karyawan pabrik pun pergi ke perusahaan atau pabriknya. Dengan tenaga dan pikiran yang dikeluarkan untuk perusahaan maka mereka mendapat gaji. Perusahaan bisa bergerak dengan produk yang dihasilkan. Baik itu berupa barang dan atau jasa. Para pegawai pemerintah pun rutin pergi ke kantor untuk menjalankan tugasnya. Mereka yang berprofesi sebagai nelayan yang mencari ikan pun pergi dari rumahnya menuju ke laut dengan kapalnya. Bahkan para nelayan itu bisa pergi sampai berhari-hari dan bahkan berbulan bulan baru pulang membawa hasil tangkapan ikannya. Ada banyak profesi atau pekerjaan lainnya yang menjadikan seseorang mesti pergi dari rumahnya. Tidak hanya masalah profesi atau pekerjaan saja. Kita dalam melakukan ibadah shalat wajib berjamaah pun harus keluar dari rumah. Karena tempat shalat berjamaah adalah di masjid. Tentunya masjid tersebut ada di luar rumah. Demikian pula kita hendak mengaji atau mencari ilmu agama Islam. Saat kita hendak bersilaturahmi kepada karib kerabat pun kita mesti keluar dari rumah.

Segala aktivitas manusia bisa menjadi ibadah. Dengan menjadi ibadah maka akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta’ala. Tentu saja ini harus diniatkan terlebih dahulu. Niat yang ikhlas karena mengharap ridha Allah semata. Diantara jenis ibadah itu ialah membaca doa keluar rumah tiap melakukannya. Sesuatu yang sederhana namun memiliki nilai pahala dan keutamaan yang luar biasa. Mengenai lafazhnya adalah

doa keluar rumah lengkap

Latinnya :
BISMILLAHI TAWAKKALTU ‘ALALLAHI WA LAA HAULA WA LAA QUWWATA ILLA BILLAH
Artinya :
“Dengan nama Allah (aku keluar). Aku bertawakkal kepada Nya, dan tiada daya dan
upaya kecuali karena pertolongan Allah”.

Bisa pula dengan membaca doa lainnya yakni:

doa keluar rumah

Latinnya :
ALLAAHUMA INNI A’UUDZUBIKA AN ADHILLA AU UDHILLA AU AZILLA AU UZILLA AU AZHLIMA AU UZHLIMA AU AJHALA, AU YUJHALA ‘ALAYYA.
Artinya :
” Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadaMu, jangan sampai aku sesat atau disesatkan (setan atau orang yang berwatak setan), berbuat kesalahan atau disalahi, menganiaya atau dianiaya (orang), dan berbuat bodoh atau dibodohi”.

Doa di atas amat pendek. Mudah sekali untuk dihafalkan oleh siapa saja. Maka, menurut kami tiada halangan berarti untuk kita menghafalkannya. Namun, yang terpenting adalah mengamalkannya setiap kali keluar dari rumah. Tidak hanya kita atau diri sendiri saja yang mengamalkannya. Bila kita sudah konsisten dan istiqomah mengamalkannya maka kita perlu juga mengajak yang lainnya. Kita ajak keluarga kita yang terdekat. Misalnya saja anak-anak dan adik atau kakak kita. Khusus untuk anak-anak yang masih belia maka penting untuk diajari. Setelah jelas-jelas bisa hafal bacaannya maka selanjutnya tinggal pembiasaan. Ada suatu yang khas dalam hal pembiasaan ini. Mereka yang berusia masih kecil atau usia dini sangat mudah dalam penanaman pembiasaan. Pembiasaan sangat bagus dimulai semenjak usia dini.

Ketika kita membaca doa di atas maka ada beberapa fadhilah keutamaan yang diperoleh. Diantara keutamaan itu adalah:

 1. Mendapat pahala dari sisi Allah Swt. Di akhirat pahala itu akan disempurnakan balasannya.
 2. Memperoleh perlindungan dari Allah Swt. Ia akan mendapat perisai yang luar biasa berupa perlindungan dari Nya.
 3. Akan dicukupi kebutuhan orang tersebut.
 4. Orang tersebut juga akan diberikan hidayah dari Allah dan dijauhkan dari kesesatan.

Ada beberapa adab lain yang perlu pula kita perhatikan. Kita perlu untuk melakukannya guna mendapat lebih banyak pahala. Contoh adab tersebut yaitu :
a. Saat keluar rumah dengan melangkahkan kaki kiri terlebih dahulu.
b. Berniat saat keluar rumah untuk selalu taat kepada Allah Swt. Selalu bertekad untuk selalu menjauhi segala maksiat.
c. Keluar rumah dengan berpakaian menutup aurat.

Nah, semoga artikel ini memberikan manfaat kepada para pembaca semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sumber : https://poskajian.blogspot.com/2018/02/doa-keluar-rumah-lengkap-arab-arti-keutamaan.html

Doa Berlindung dari Dajjal Sebelum Salam Lengkap Arab Latin Artinya

Assalaamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Doa berlindung dari dajjal sebelum salam pada saat shalat sangat penting untuk kita baca. Dilengkapi dengan latin dan juga artinya. Sangat membantu para sahabat sekalian. Setiap hari kita menjalankan ibadah wajib ini. Tak hanya shalat yang 5 waktu itu saja, ada berbagai shalat sunah yang juga bisa kita laksanakan. Sayang bila kesempatan itu tidak kita ambil sama sekali. Kajian mengenai masalah dajjal memang menarik. Meski sosok tersebut munculnya menjelang terjadinya kiamat nanti. Banyak yang bertanya tentang seluk beluknya.

Para Nabi dan Rasul sudah mengingatkan bahayanya fitnah dajjal. Nabi Nuh as. misalnya, beliau betul-betul mengingatkan akan dahsyatnya fitnah si mata satu tersebut. Mata satu menjadi sebutan bagi dajjal karena memang dajal matanya buta sebelah. Sehingga yang berfungsi hanya yang satunya. Dajjal mampu menurunkan hujan, membawa api sebetulnya air dan membawa air namun sebenarnya adalah api. Pandai berdusta. Apa bila dajjal telah datang, maka kaum mukminin hendaknya menjauh darinya. Meskipun seorang mukmin itu mengaku imannya kuat. Hanya dua tempat yakni Makkah dan Madinah yang tidak akan bisa dijamah oleh makhluk itu. Karena kedua tempat itu memang dijaga oleh malaikat.

Kita kaum muslimin dituntunkan dan diperintahkan untuk memohon perlindungan kepada Allah Swt. Hanya dengan pertolongan-Nya sajalah kita akan selamat. Cara yang bisa ditempuh salah satunya dengan membaca doa berlindung dari dajjal. Sebagaimana berikut ini.

doa berlindung dari fitnah dajjal lengkap arab latin dan artinya

Latinnya :
ALLAAHUMMA INNII A’UUDZUBIKA MIN ‘ADZAABI JAHANNAM, WAMIN ADZAABIL QABRI, WAMIN FITNATIL MAHYA WAL MAMAATI, WA MIN SYARRI FITNATIL MASIIHID DAJJAL.
Artinya :
“Ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari azab Jahannam, siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian dan dari keburukan fitnah Al-Masih Dajjal.”

Doanya pendek dan singkat. Mudah dihafal. Jika teman-teman sudah hafal, maka dengan membaca artikel ini maka kita akan lebih memahami maknanya. Dengan begitu, kita akan lebih khusyu’ dalam berdoa. Semoga kita bisa mengamalkannya dengan baik. Wassalaamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh.